Ghi nhớ bài học |
Toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho cấp số nhân (un) với u1=3; q=-2. Số 192 là số hạng thứ : Cho dãy số với u1=12un+1=2un Khảng định đúng là Cho a, b, c lập thành cấp số cộng, đẳng thức đúng là  Cho cấp số cộng (un). Đặt Sn=u1+u2+u3+... +un. Khi đó câu sau đây đúng là Một cấp số nhân với các số hạng dương thỏa mãn điều kiện: Công bội q (q > 1) của cấp số nhân là Cho a, b, c lập thành cấp số cộng, 3 số dưới đây cũng lập thành cấp số cộng là Xét các câu sau : (1) : Dãy số u1, u2, u3,...  được gọi là cấp số cộng với công sai d nếu un+1=un+d, ∀n ∈ N* (2) : Nếu dãy số u1, u2, u3,...  được gọi là cấp số cộng với công sai d thì un=u1+(n+1)d, ∀n ∈ N* Trong hai câu trên : Ba số a, b, c (a < b < c) theo thứ tự lập thành một cấp số nhân; biết tổng của chúng là 63 và tích của chúng là 1728. Công bội của câp số nhân này bằng: Cho dãy số un=2n. Số hạng un+1 bằng : Một cấp số nhân thỏa mãn điều kiện: Số hạng đầu u1 và công bội q là Cho một cấp số cộng vô hạn (un) có công sai d. Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là Cho dãy số -12; b, 2. Giá trị của b để ba số trên lập thành cấp số nhân là Cho dãy số (un) định bởi:   Khẳng định đúng trong các khẳng định sau là Cho dãy xác định bởi công thức truy hồi: Công thức tính số hạng tổng quát un của dãy là Cho cấp số nhân (un) biết Sn = 3n - 1. Giá trị của u1 và q bằng Cho dãy số (un) với un=-nn+1. Khẳng định đúng là   Cho cấp số cộng un biết u1=-5; u2=-3. Kết quả đúng là Cho cấp số cộng :   2, 5, 8, 11, 14, ……. Tổng 20 số hạng đầu của cấp số cộng là  Cho dãy số (un) với un=a.3n (a: hằng số). Khẳng định sai là Cho cấp số nhân  2; x ; 18 . Kết quả đúng là Cho dãy số (un) với u1=1un+1=un+(-1)2n Số hạng tổng quát un của dãy số là biểu thức: Giá trị của x để 3 số 2x-1; x; 2x+1 lập thành cấp số nhân là Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 25o. Số đo của 2 góc còn lại là Ba góc của một tam giác lập thành một cấp số cộng, góc lớn nhất gấp 5 lần góc nhỏ nhất. Công sai d (d > 0) của cấp số cộng đó bằng Dãy số không là cấp số cộng là Cho cấp số nhân (un), biết u1 = 5; u5 = 405 và tổng Sn = 1820. Giá trị của n là Cho các số a, b, c, d đều khác nhau và theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là Số các số tự nhiên không vượt qua 1000 và khi chia cho 5 có dư là 3 là Cho dãy số -12; b; 2. Giá trị của b để ba số lập thành cấp số nhân là

Thành viên đã làm bài (3)
loanbn2707 phuong-nguyen bichxoan
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.966
Thành viên mới nhất bui-thi-viet-trinh-fpl-hn
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.