Bài tập toán học ôn luyện theo Level

I. Các tính chất thừa nhận: - Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước. - Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. - Có bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. - Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một điểm chung khác. - Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng. II. Ba cách xác định mặt phẳng: + Cách 1: qua ba điểm không thẳng hàng; + Cách 2: qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó; + Cách 3: qua hai đường thẳng cắt nhau. III.Phân biệt hai đường thẳng không có điểm chung + Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng; + Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung. IV. Tính chất giao tuyến của hai mặt phẳng - Nếu ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song. - Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó. V. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng - Một đường thẳng và một mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. - Nếu một đường thẳng không nằm trên một mặt phẳng và song song với một đường thẳng nào đó trên mặt phẳng thì đường thẳng song song với mặt phẳng. VI. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng - Hai mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. - Nếu mặt phẳng (α) chứa hai đường thẳng a, b cắt nhau và hai đường thẳng này cùng song song với mặt phẳng (β) cho trước thì hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau. - Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi mặt phẳng (γ) cắt (α) đều phải cắt (β) và các giao tuyến của chúng song song. - Ba mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyến bất kỳ các đoạn thẳng tỉ lệ. - Ba đường thẳng p, q, r cùng song song với một mặt phẳng và cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A, B, C và A', B', C' thì ABBC = A'B'B'C'.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.