Ghi nhớ bài học |
Toán học 10
Bất đẳng thức và bất phương trình
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho f(x) = (x + 1)(2 - x)2x - 7. Khẳng định đúng trong các khẳng định sau là Nghiệm của bất phương trình 3x + 52 - 1 ≤ x + 23 + x là Tập nghiệm của bất phương trình: |3x - 6|x - 3 ≤ 0 là Tập nghiệm S của bất phương trình 2x2 - x - 1 ≥ 1 là: Miền nghiệm của hệ bất phương trình:  là Cho hệ bất phương trình  Kết luận đúng trong các kết luận sau: Hệ bất phương trình đã cho có nghiệm khi: Khẳng định sai trong các khẳng định sau: Với mọi a, b, c ∈ R ta có: Trong mặt phẳng Oxy cho ba đường thẳng (D1): 3x + 2y = 12 ; (D2): x + 2y = 6 ; (D3): y + 2 = 0. (D1) cắt (D2) và (D3) tại A và B ; cắt hai trục Ox, Oy tại D và G. (D2) cắt hai trục Ox, Oy tại H và E; cắt (D3) tại C. (D3) cắt Oy tại F.  Miền nghiệm của hệ bất phương trình là           Cho a > b > 0. Bất đẳng thức đúng là (a) a3 - b3 > (a - b)(a2 + b2) (b) a(a2 + 3b2) > b(b2 + 3a2) (c) a2(a - 3b) > b2(b - 3a) Nghiệm của bất phương trình: x - 4 + 2 ≤ 0 là Điều kiện của m để hệ bất phương trình sau có nghiệm: Khẳng định sai là Xét các cặp bất phương trình sau: I. 2x - 3 > 0  và 2x - 3 + 4x - 4  > 4x - 4  II. x - 2 > 0 và x2(x - 2) > 0. III. x + 4 > 0 và (x + 4)(x2 - 6x + 10) > 0. Cặp bất phương trình tương đương là Cho năm phương trình: x2 + (m + 2)x + m = 0          (1) x2 - 2(m + 1)x + m - 5 = 0               (2) 2(m2 + 1)x2 - 2mx + 1 = 0    (3) x2 - 2(m - 2)x + 3m2 - 5m + 12 = 0   (4) x2 + (3m + 1)x + m2 - 3m + 7 = 0 (5) Khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Trong năm phương trình trên, các phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m là: Tập nghiệm của bất phương trình |x - 3| + 2x +1 < 0 là: Giá trị lớn nhất của hàm số y = -x6 + 8x3 trên đoạn [0 ; 2] là Cho phương trình x2 - (m - 1)x + m + 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 khác 0. Điều kiện của m đểlà Cho các khẳng định sau: (a) x = 1 là nghiệm của bất phương trình 2x - 1 > 0. (b) x = -1 là nghiệm của bất phương trình 2x - 1 > 0. (c) S = [12 ; +∞) là một tập nghiệm của bất phương trình 2x - 1 > 0. (d) S = [12 ; +∞) là một tập nghiệin của bất phương trình 2x - 1 ≥ 0. Những khẳng định đúng là Cho bất phương trình (m - 1)x ≥ m2 - 1    (∗) Có các khẳng định sau: (a) Khi m > 1 thì tập nghiệm của (∗) là S = [m + 1 ; +∞) (b) Khi m < 1 thì tập nghiệm của (∗) là S = (-∞ ; m + 1] (c) Khi m = 1 thì tập nghiệm của (∗) là S = R. Trong các khẳng định trên khẳng định đúng là Nghiệm của phương trình : |x + 1| + |x — 1| = 4            (∗) là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.960
Thành viên mới nhất phuc-hoang
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.