Ngày viết bài: 06-12-2018 14:48:55
Dưới đây là đáp án và hướng dẫn lời giải chi tiết đề thi minh họa môn Tiếng Anh các em tham khảo nhé

Question 1

A

Question 11

C

Question 21

C

Question 31

D

Question 41

A

Question 2

C

Question 12

B

Question 22

A

Question 32

C

Question 42

C

Question 3

D

Question 13

A

Question 23

A

Question 33

C

Question 43

B

Question 4

C

Question 14

D

Question 24

A

Question 34

C

Question 44

B

Question 5

C

Question 15

B

Question 25

D

Question 35

B

Question 45

B

Question 6

C

Question 16

B

Question 26

B

Question 36

B

Question 46

A

Question 7

A

Question 17

D

Question 27

D

Question 37

B

Question 47

B

Question 8

B

Question 18

D

Question 28

D

Question 38

D

Question 48

A

Question 9

A

Question 19

C

Question 29

B

Question 39

A

Question 49

C

Question 10

A

Question 20

B

Question 30

C

Question 40

B

Question 50

B

>>> Tham khảo thêm: 

 Đáp án và hướng dẫn lời giải chi tiết đề thi minh họa môn Hóa học 2019

Đáp án và hướng dẫn lời giải chi tiết đề thi minh họa môn Địa lý 2019

Đáp án và hướng dẫn lời giải chi tiết đề thi minh họa môn Toán 2019

Các từ khóa:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.208
Thành viên mới nhất 2141536619509606
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn