Ngày viết bài: 06-12-2018 14:25:57
Dưới đây là đáp án và hướng dẫn lời giải chi tiết đề thi minh họa môn Lịch sử 2019 các em tham khảo nhé

1.D

11.B

21.A

31.A

2.B

12.A

22.C

32.C

3.B

13.D

23.C

33.D

4.C

14.C

24.B

34.B

5.D

15.C

25.B

35.C

6.A

16.B

26.A

36.A

7.A

17.A

27.D

37.D

8.C

18.A

28.C

38.A

9.A

19.C

29.D

39.B

10.C

20.D

30.B

40.A

Ấn F5 để cập nhật lời giải chi tiết...

>>> Tham khảo thêm: Đáp án và hướng dẫn lời giải chi tiết đề thi minh họa môn Hóa học 2019

Đáp án và hướng dẫn lời giải chi tiết đề thi minh họa môn Địa lý 2019

Các từ khóa:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.208
Thành viên mới nhất 2141536619509606
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn