Ngày viết bài: 07-03-2018 16:35:04
Trường học viện Quân Y thông báo tuyển sinh năm 2018 với tổng 260 chỉ tiêu. Trong đó, thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 182, thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam là 78 chỉ tiêu.

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2018 TRƯỜNG HỌC VIỆN QUÂN Y 

HỌC VIỆN QUÂN Y

Mã trường

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh: 260

– Số 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

– ĐT: 069 698 913

– Website: http://www.hocvienquany.vn

       

Các ngành đào tạo đại học quân sự

YQH

     

* Ngành Bác sĩ đa khoa

 

7720101

1. Toán, Hóa, Sinh

2. Toán, Lý, Hóa

 

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

     

182

+ Xét tuyển thí sinhNamtổ hợp B00

     

111

+ Xét tuyển thí sinhNamtổ hợp A00

     

37

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

     

11

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

     

03

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinhNam

     

16

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nữ

     

04

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

     

78

+ Xét tuyển thí sinhNamtổ hợp B00

     

47

+ Xét tuyển thí sinhNamtổ hợp A00

     

16

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

     

05

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

     

01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nam

     

07

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nữ

     

02

 

>>> Danh sách các trường đại học, cao đẳng công bố phương án tuyển sinh 2018.

Tổng hợp

webhero.vn thietkewebbds.vn