Ngày viết bài: 24-01-2018 14:37:30
Dưới đây là đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học với 40 câu trắc nghiệm của Bộ GD&ĐT

 ✔ Đáp án & Lời giải chi tiết đề thi minh họa 2018 -  Môn Toán: https://goo.gl/GxqqW9
✔ Đáp án & Lời giải chi tiết đề thi minh họa 2018 -  Môn Hóa: https://goo.gl/XMVkPr
✔ Đáp án & Lời giải chi tiết đề thi minh họa 2018 -  Môn Sinh học: https://goo.gl/m1a3JR
✔ Đáp án & Lời giải chi tiết đề thi minh họa 2018 -  Môn Ngữ Văn: https://goo.gl/cnpxjX
✔ Đáp án & Lời giải chi tiết đề thi minh họa 2018 -  Môn Lịch sử: https://goo.gl/qB6D5E
✔ Đáp án & Lời giải chi tiết đề thi minh họa 2018 -  Môn Vật lý: https://goo.gl/ku3ntZ
✔ Đáp án & Lời giải chi tiết đề thi minh họa 2018 -  Môn Địa lý: https://goo.gl/9wEFKp
✔ Đáp án & Lời giải chi tiết đề thi minh họa 2018 -  Môn Tiếng anh: https://goo.gl/ir2cSy
✔ Đáp án & Lời giải chi tiết đề thi minh họa 2018 -  Môn GDCD: https://goo.gl/rqfqGJ

81.D

82.C

83.A

84.A

85.B

86.B

87.B

88.A

89.D

90.A

91.A

92.A

93.D

94.B

95.B

96.C

97.A

98.B

99.C

100.A

101.C

102.C

103.D

104.B

105.D

106.B

107.B

108.C

109.B

110.C

111.B

112.B

113.A

114.B

115.B

116.C

117.B

118.D

119.C

120.A

 

>>> Tham khảo thêm: Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học.

>>> Phân tích và đánh giá đề thi minh họa THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học.

 

Dưới đây là đáp án chi tiết của đề thi minh họa THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học cho các em tham khảo thêm:

 

 

Baitap123 Team

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn