Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 2 - Bài số 8
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:                 Our family has got many books. All the (1)___________ of our family buy books and read them. My mother says that books help us in self-education. In ancient times books (2)_______ written by hand. It was difficult to write a book (3)_______ a pen. Then printing came into our life. Printing played an important (4)_______ in the development of literature and culture. Now there are a lot of books in the shops, there are many books in our flats. But it is difficult to buy all books (5)______we want to read. That's why we get books in public libraries. There are some problems in our life and sometimes it is difficult to (6)_________ them. I think that books can help us. Last year I read a very interesting book "An American Tragedy" by Theodore Dreiser.          This novel was (7)______ at the beginning of the 20th century. The novel (8)_____ the tragic fate of a boy and a girl, Clyde and Roberta (9)_______ name. It is a sad story. This novel was written many years ago, but it is (10)______ nowadays. Books must be our friends during all our life.   1. A. members                B. partners                C. groups                 D. relates 2. A. are                         B. were                      C. have                    D. had 3. A. in                            B. by                          C. with                     D. at 4. A. step                        B. stage                    C. chain                    D. role 5. A. who                        B. which                     C. when                   D. where 6. A. deal                        B. imagine                 C. create                   D. solve 7. A. published               B. presented             C. opened                 D. constructed 8. A. writes                    B. prescribes              C. describes              D. mentions 9. A. on                          B. by                          C. of                          D. with 10. A. amazing               B. favorite                  C. popular                D. worth     Read the following passage and choose the best answer for each blank:           The new national educational system in Vietnam (1) ________of five sub-systems: Pre-school education, General Education (with the structure 5-4-3-4), Vocational education, Higher education, and Continuing education.           Pre-school education is 3 years and Kindergarten for 3 years. From 6 years old children (2)_______ admitted to primary education (5 years) leading to the certificate of primary education. After that most of them (3) ______ to the basic secondary education (4 years) and some of them (4)__________ be admitted to vocational training for 1 year. Finishing basic secondary education with the (5)________ some of those children can continue specialized secondary education or upper secondary school general for 3 years or technical 3-4 years or vocational for 3-4 year. In (6) ___________ some of them may be admitted to vocational training for 1-2 years. Finishing upper secondary education usually at the (7)_________ of 18 or after 12 years of schooling pupils have to take the national school leaving examination. With a diploma from upper secondary school or diploma of general education a student can (8)__________ part in the entrance exams of higher education institutions. For under-graduate level there is (9)_________ short-term higher education (3 year) or long-term higher education (4-6 years) of regular full-time education or part-time education. For (10) __________level there are Master’s programs (2 years) and doctoral programs (2-4 years).   1. A. consists          B. includes             C. gathers                D. combines 2. A. is                    B. are                     C. have                    D. were 3. A. enter              B. postpone           C. continue               D. depart 4. A. ought             B. must                   C.gathers                D. may 5. A. degree           B. certificate            C. diploma               D. licence 6. A. addition          B. plus                    C. conclusion           D. multiple 7. A. year               B. age                     C. annual                 D. yearly 8. A. do                  B. make                   C. carry                   D. take 9. A. both               B. neither                C. either                  D. whether 10. A. graduate     B. post-graduate      C. undergraduate   D. pre-graduate

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.279
Thành viên mới nhất le-tuan-minh
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.