Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 2 - Bài số 7
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank.              Each year, the United States government publishes the Occupational Outook Handbook. This large book (1)________ over 250 kinds of jobs. It describes job duties, working conditions, education needed, and salary. Most important, it gives the job outlook. That is, it tells how (2)__________ openings there will be for a job in the coming year. If the outlook is excellent, there will be a great (3)___________ for workers. There will be more jobs than people. If the outlook is good, the number of jobs and the number of workers will be about the (4)____ . If the outlook is poor, there will be more workers than jobs. It will be very difficult to (5)_______ work in that kind of job. This chapter will describe the job outlook for some jobs.          The outlook for farmers is (6)______ . Farms will become larger and use better machinery to plant food. Many small farms will go (7)______ business.       The future for high school teachers is poor, too. Because families are having (8)_____ children, schools will need fewer teachers. There will be a need for math and science teachers, but some history and English teachers will (9)______  their jobs.        The job outlook for radio and TV technicians is excellent. Families will buy more (10)_____ equipment, such as televisions, stereos, tape recorders, video games, etc.       The Occupational Outlook Handbook is in the library. It can tell you if the I work you are interested in has a future or not.   1. A. speaks                 B. prescribe                     C. translates                  D. lists 2. A. much                    B. many                           C. far                              D. long 3. A. need                    B. work                            C. storage                      D. inquiry 4. A. similar                  B. alike                             C. same                          D. likelihood 5. A. search                  B. find                              C. look                           D. prepare 6. A. poor                     B. good                            C. excellent                    D. small 7. A. into                      B. among                         C. out of                         D. outside 8. A. more                    B. less                              C. bigger                        D. fewer 9. A. lose                     B. open                             C. close                          D. explore 10. A. furniture            B . electronic                     C.cookery                       D. office Read the following passage and choose the best answer for each blank:               Higher education institutions are permitted to charge fees, subject to government regulations (1)__________ fee levels, the categories of students permitted to pay reduced fees or exempted from paying fees altogether, and the institutions' use of the fees they collect.             Under these measures, institutions have a measure of discretion (2)_________  the level of tuition fees charged, but they are required to (3)__________ their revenue to the line ministry or provincial governments that oversee their operations. Now, fees may also be charged for special services, such (4)________ matriculation, examinations, boarding and graduation. In addition, institutions may enter into "training contracts" with (5)________ or provincial authorities to provide in-service training. The fees charged for these services (6)______ not regulated and may be set at full cost-recovery.             The current policies on fees and fee exemptions do not take family (7)________  into account in determining how much different families or students pay. In higher education, fee (8)______ for different programs are supposed to reflect priority subject areas, while specific categories of students, (9)______ war invalids, orphans and ethnic minorities, may be granted fee exemptions. In the interest of equity objectives the government does provide scholarships and has recently established a student loan scheme, on a pilot basis, to assist students whose families cannot (10)______ the fees or other private costs of public education.     1. A. at                       B. in                         C. with                           D. on 2. A. considering        B. regarding             C. suggesting                D. thinking                     3. A. report                B. advise                  C. show                         D. worship                     4. A. like                     B. too                       C. as                              D. so 5. A. lawyers              B. employers            C. trainers                      D. lecturers 6. A. do                      B. have                     C. were                          D. are 7. A. income               B. salary                   C. expenditure               D. wage 8. A. marks                B. levels                    C. grades                       D. pressures 9. A. consisting          B. combining             C. including                    D. gathering 10. A. open               B. invest                    C. offer                           D. afford  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.524
Thành viên mới nhất ngoc-nhu
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.