Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:            Students who attend the Scottish Universities can do an ordinary degree in three years, (1)_________ complete an honour degree in four years. There are also sandwich courses in (2)_________  the student may need to do a year more. The sandwich courses (3) ___ work placement which (4)_____ the students to work for a short period of time before they complete their courses. Scottish universities tend not to specialise subjects (5)____ the third year when students may decide to complete an ordinary degree in a (6) ______ year or embark on a two-year honour course. Most universities award a Bachelor Degree to the students who have completed their undergraduate courses (7)________  for historical reasons, the Scottish ancient universities award a Master of Arts (MA) degree to arts students who have completed their undergraduate courses. These MA degrees are (8)________ to a Bachelor Degree. Honour degrees are usually split into classes: first class (I), upper second class (II :1), lower second class (II :2) and third (III), and unclassified (below third class). Students who apply (9)______ a Scottish University while attending a Scottish secondary school (10)_______ not need to pay for university tuition fees as it is paid for on their behalf by the Student Awards Agency for Scotland.   1. A. and              B. nor                 C. or                D. either 2. A. which           B. that                C. where.        D. whom 3. A. invite           B. please            C. offer            D. display 4. A. lets              B. opens             C. allows.        D. suggests . 5. A. once            B. until                C. after            D. soon 6. A. further         B. farther            C. better          D. higher 7. A. despite        B. in spite           C. but               D. though 8. A. equivalent    B. same             C. familiar          D. comparative 9. A. to                B. for                  C. in                  D. with 10. A. are            'B. may               C. do                 D. must Read the following passage and choose the best answer for each blank:            The World Health Organization (WHO) is the directing and coordinating authority for health within the United Nations system. It is (1)_________ for providing leadership on global health matters, shaping the health research agenda, (2)________ norms and standards, articulating evidence-based policy options, providing technical (3)________ to countries and monitoring and assessing health trends.           In the 21st century, health is a (4)__________ responsibility, involving equitable access to essential care and collective defence (5)_________ transnational threats.           WHO (6)________ in an increasingly complex and rapidly changing landscape. The boundaries of (7)________ health action have become blurred, extending into other sectors that (8)_______ health opportunities and outcomes. WHO responds to these challenges using a six-point agenda. The six points (9)______ two health objectives, two strategic needs, and two operational approaches. The overall performance of WHO will be (10)_______ by the impact of its work on women's health and health in Africa.     1. A. possible                  B. responsible                   C. worried                   D. interested 2. A. setting                    B. establishing                  C. announcing             D. producing 3. A. protection               B. furniture                        C. device                     D. support 4. A. divided                    B.added                            C.shared                     D. grouped 5. A. for                           B. against                         C. with                         D.upon 6. A. operates                 B. competes                      C. plays                       D. drives 7. A. worldwide               B. national                         C. state                       D. public 8. A. influence                 B. cause                             C. occur                       D. result 9. A. mean                      B. welcome                         C. address                  D. consist 10. A. evaluated             B. measured                      C. calculated                D. charged  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.182
Thành viên mới nhất haiham
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.