Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:          Last year saw a double first for the South East Asian Games (SEA Games), a regional (1)________event held every two years. Eleven countries (2)_______ in the prestigious event, the 22nd in the contest's history, but it was the first time it had been (3)________ by Vietnam, and the first time it was designated tobacco-free.         This meant much more than simply (4)_______ smoking in sports arenas; all related venues, indoor or outdoor, training areas, athletes’ living quarters and staff areas, were made smoke-free, and a comprehensive range of other measures (5)_______ to ensure that any opportunity for promotion was left (26)_______ it belongs—in the hands of health, not tobacco.         Key players in the substantial task of planning and implementing the (7)________ included the World Health Organization (WHO)—the move was initiated to (8)_________ the tobacco-free sports strategy developed by (9)________ Western Pacific region in 2002—and Vietnam’s ministry of health, (10) _________ its national tobacco control programme VINACOSH (Vietnam Committee on Smoking and Health)     1. A. physics                 B. mathematics                   C. athletics                D. statistics 2. A. worked                 B. participated                    C. concentrated         D. scarified 3. A. hosted                  B. prepared                        C. played                   D. happened 4. A. stopping               B. prohibiting                      C. quitting                  D. banning  5. A. pointed                 B. aimed                             C. forced                    D. showed  6. A. that                      B. which                              C. who                       D. where 7. A. policy                    B. statement                       C. request                 D. object  8. A. encourage            B. support                           C. agree                    D. supply 9. A. his                        B. our                                  C. its                          D. their 10. A. through              B. with                                C. for                          D.about Read the following passage and choose the best answer for each blank:         A species that faces overexploitation is one (1)___________ may become severely endangered or even extinct due to the (2)________ in which the species is being used. Unrestricted whaling during the 20th century is an example of overexploitation, and the whaling (3)_________ brought many species of whales to extremely low (4)_______  sizes. When several whale species were nearly extinct, a (5)____________ of nations agreed to abide by an international moratorium on whaling. Due to this moratorium,some whale species, such as the grey whale, have (6)________ remarkable comebacks, while others (7)___________ threatened or endangered.            Due to the (8)_______ in animal parts, many species continue to suffer high rates of exploitation. Even today, there are (9)_______ for items such as rhino horns and tiger bones in several areas of Asia. It is here that there exists a strong market (10)____ traditional medicines made from these animal parts.   1. A. that                B. who                  C. whom                  D. where 2. A. measure         B. speed               C. rate                     D. ratio 3. A. company        B. employment      C. agency                 D. industry 4. A. people           B. population         C. humanity             D. mankind 5. A. total              B. number              C. sum                     D. crowd 6. A. made             B.done                  C. opened                D. produced 7. A. prepared       B. waited               C. remain                 D. come 8. A. purchase       B. agreement        C. exchange             D. trade 9. A. requirement  B. suggestions      C. demands              D. wishes 10. A. with            B. of                       C. at                         D. for  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.515
Thành viên mới nhất Jamesrurgy
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.