Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the passage below and choose one correct answer for each question:          The camel can go without water for a long time. Some people think it store water in its hump. This is not true. It stores food in its hump. The camel’s body changes the food into fat. Then it stores the fat in its hump. It cannot store the fat all over its body. Fat all over an animal’s body keeps the animal warm. Camels live in the desert. They do not want to be warm during the day.         The desert is very hot. The camel gets hotter and hotter during the day. It stores this heat in its body because the nights are cool.         The Arabian camel has one hump. The Bactrian camel of Central Asia has two humps. It also has long, thick hair because the winters are cold in Central Asia.         There is a lot of sand in the desert. The camel has long eyelashes. Then sand cannot go into the camel’s eyes.         Arabic has about 150 words to describe a camel. Arabs need all these words because the camel is very important to them.     1. The camel can go without ________ for a long time. A. food                     B. fat                             C. water                 D. heat 2. The camel stores ___________ in its humps. A. water                   B. food                           C. heat                   D. hair 3. Long ___________ keep sand out of the camel’s eyes. A. eyelashes             B. thick hair                   C. humps               D. ears 4. The Bactrian camel has long thick hair because __________ . A. it lives in a hot desert B. it stores fat in its hump C. winters are cold in Central Asia                                                                                       D. the sand gets in its eyes. 5. Which of the following statements is NOT true? A. Fat keeps the animal warm.  B. It is cool in the desert during the night. C. There is a lot of sand in the desert. D. All kinds of the camel have two humps. Read the passage below and choose one correct answer for each question:              Over thousands of years, the culture of Vietnam has been strongly influenced by neighboring China, Indonesia, India and its former colonizer, France. Due to Vietnam's long association with China, Vietnamese culture remains strongly Confucian with its emphasis on familial duty. Education is highly valued. Historically, passing the imperial Mandarin exams was the only means for Vietnamese people to socially advance themselves. For many decades, foreign cultural influences were shunned and emphasis placed on appreciating and sharing the culture of communist nations such as the former Soviet Union, China, Cuba and others. Since the 1990s, Vietnam has seen a greater exposure to Southeast Asian, European and American culture and media. The traditional uniform called "Ao Dai" is worn in specia occasions such as weddings or Lunar New Year celebration or festivals. “Ao Dai” was once worn by both genders but today it is worn mainly by females. Vietnamese cuisine is very healthy and flavorful, using very little oil and many vegetables. The main dishes are often based on rice, soy sauce, and fish sauce.     1. Which country used to be Vietnam’s colonizer? A. China             B. France               C. Indonesia                 D. India 2. What does Confucian emphasize on? A. education            B. emperor              C. familial duty             D. social relation 3. What is Vietnamese main dish? A. rice                     B. soy sauce            C. fish sauce                D. bread 4. What does the word “influenced” in the passage mean? A. caused               B. brought               C. opened                    D. affected 5. Which of the following statements is NOT true? A. China is a neighboring country of Vietnam. B. Vietnam has experienced a lot of development since 1990. C. In the past both Vietnamese men and women wore “Ao Dai”.                                         D. Vietnamese cuisine uses a lot of oil.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.