Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:          Water polo is a team water sport requiring an (1)_________ to swim. Field players must swim end to end of a 30-meter pool non-stop many times during a game without touching the (2)_____ or bottom of the pool. The front crawl stroke used in water polo differs from the usual swimming (3)_____ in which water polo players swim with the head (4)________ water at all times to observe the field. The arm stroke used is also (5)_____ shorter and quicker and is used to protect the ball at all times. Backstroke is used by (6)______ field players to track advancing attackers and by the (7)_____ to track the ball after passing. Water polo backstroke differs from swimming backstroke; the player sits almost upright in the water, (8)_______ eggbeater leg motions with short arm strokes to the side (9)_______ of long straight arm strokes. This allows the player to see the play and quickly switch positions. It also allows the player to quickly (10)________an on¬coming pass with a free hand.   1. A. emotion                  B. ability                 C. impossibility                 D. encouragement 2. A. sides                      B. borders              C. edges                           D. rims 3. A. sport                      B. game                  C. play                              D. style 4. A. among                    B. between            C. out of                            D. beneath 5. A. many                      B. lots of                 C. more                            D. a lot 6. A. defending               B. invading             C. fighting                         D. attacking 7. A. striker                     B. goalie                C. guard                            D. defender 8. A. bearing                   B.taking                 C. using                            D. handling 9. A. despite                   B. because             C. instead                         D. owing 10. A. catch                    B. carry                   C. throw                           D. touch     Read the following passage and choose the best answer for each blank:          In the past decade a dramatic increase in the number of women participating in the labor force has (1)________ place. Since early history and the ancient civilization of man, women have played a secondary role, in (2)________ women were and still are viewed as less than men. A women’s role in society was that of (3)________ children, and duties surrounding the household. Many women today want and desire careers and a place in this world. They want to stand on their own two (4)_______ , to become self-sustaining individuals, independent and free from other individuals. The one thing is clear is that women in all careers are striving to (5)___________ equality in the work force today.         The issues that have and (6)________ surround women and the workplace are many. For a long time women were at a (7)_________ when it came to competing with men in the workplace. Women were not given the educational (8)_________ that men were, and women were stereotyped (9)______ certain jobs. Discrimination of women in the workplace has for years been feed by gender bias. Since the time when women entered the workplace they (10)_______ less than men for doing the same job.     1. A. brought                  B. taken                 C. made                 D. got 2. A. that                        B. where                C. which                 D. whom 3. A. growing                 B. pushing              C. rising                 D. raising 4. A. feet                        B. ankles                C. knees                D. toes 5. A. create                    B. gain                    C. catch                 D. carry 6. A. also                       B. still                      C. whethe             D. else 7. A. waste                    B. hopelessness     C. disadvantage    D. difficulty 8. A. challenges             B. expectations       C. fortunes            D. opportunities 9. A. into                        B. with                    C. for                     D. about 10. A. paid                     B. were paid           C. have been paid D. have paid     

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.831
Thành viên mới nhất 321042672121578
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.