Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:       Clothing habits are a matter of personal preference in the United States. Most people are free to wear whatever they want. Business people in large urban areas are (1)_____ to wear suits or dresses, while clothing in rural areas is less formal. Most Americans (2)_______ to dress casually when not in formal or business situations.       When eating, most Americans hold a fork in the (3)_______ with which they write. Americans eat away from home often, and usually they (4)________ for their own meals when dining with friends.       When Americans greet one another they often (5)_______ a firm handshake. They may greet strangers on the street by saying “Hello” or “Good morning”. Friends often greet each other (6)_________ “How are you?” and respond “Fine, thanks”. American do not really (7)______ any other answer to the question “How are you?” because it is a way of saying hello. Except in formal situations, people (8)________ each other by their given names once they are acquainted.      Although Americans (9)__________ generally informal people, it is best to schedule an appointment before going to visit someone, especially in business. (10)________ an appointment has been made, it is considerate to be prompt.   1. A. like                 B. alike                 C. liking                    D. likely 2. A. tend               B. enjoy               C. refuse                   D. admit 3. A. arm                B. finger               C. hand                     D. elbow 4. A. prepare          B. pay                  C. feed                      D. bite 5. A. change           B.exchange         C.replace                   D. transfer 6. A. with                B. by                   C. of                           D. for 7. A. prefer             B. need               C. expect                   D. predict 8. A. understand    B. confess            C. obey                     D. address 9. A. are                 B. have                C. get                        D. make 10. A. Soon            B. Once                C. During                    D. Because

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.499
Thành viên mới nhất tram-anh
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.