Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:           Looking ahead, ASEAN wants to accelerate economic integration by creating a European Union-style single market. This will (1)__________ scrapping tariffs and liberalizing trade and the movement of labor and capital.          The move is, in part, a (2)_______ to the vigorous economic growth of China and India - two low-wage mass markets. ASEAN is (3)_________ free trade agreements with both countries, and with Japan. A deal between ASEAN and China would create the world's (4)________ free trade zone.         ASEAN held its first East Asian Summit (EAS) in late 2005. The EAS (5)________ the ASEAN countries and China, Japan, South Korea, India, Australia and New Zealand on a biennial basis. The forum is seen as a way of creating a trade bloc to (6)_______ the EU and US.         In November 2007, ASEAN leaders signed a landmark charter aimed at (7)______ up and deepening economic integration. It turns ASEAN (8)__________ a rules-based legal entity and also commits member states to promoting human (9)________ and democratic ideals.         The charter needs ratification by all ten members but Philippines President Gloria Arroyo has warned that her country is (10)________ to ratify it unless fellow-member Burma frees democracy leader Aung San Suu Kyi.     1. A. involve                 B. combine                     C. consider                  D. gather 2. A. feedback              B. battle                        C. quarrel                     D. response 3. A. speaking              B. convincing                 C. negotiating              D. arguing 4. A. highest                B. biggest                      C. widest                      D. deepest 5. A. classifies              B. consists                     C. groups                     D. multiplies 6. A. fight                     B. compete                    C. rival                          D. beat 7. A. speeding             B. overcoming                C. launching                  D. pulling 8. A. for                       B. with                            C. above                       D. into 9. A. laws                    B. rights                          C. rules                         D. principles 10. A. impossible         B.incapable                    C. unsuccessful             D. unlikely

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.942
Thành viên mới nhất bac-mai
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.