Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:                                                           FAMILY HISTORY         In an age when technology is developing faster than ever before, many people are being (1)___________ to the idea of looking back into the past. One way they can do this is by investigating their own family history. They can try to (2)_________ out more about where their families came from and what they did. This is now a fast-growing hobby, especial in countries with a (3)________ short history, like Australia and the United States.         It is (4)__________ thing to spend some time (5)_______ through a book on family history and to take the (6)_______ to investigate your own family’s past. It is(7)_______ another to carry out the research work successfully. It is easy to set about it in a disorganised way and (8)__________ yourself many problems which could have been (9)________ with a little forward planning.       If your own family stories tell you that you are (10)_________ with a famous character, whether hero or criminal, do not let this idea take over your research. Just (11)________ it as an interesting possibility. A simple system (12)________ collecting and storing your information will be adequate to start with; a more complex one may only get in your (13)________ . The most important thing, though, is to (14)_______ started. Who knows what you (15)________ find?   1. A. pushed                      B. attracted                   C. fetched                  D. brought 2. A. lay                             B. make                         C. put                         D. find 3. A. fairly                          B. greatly                       C. mostly                    D. widely 4. A. a                                B. one                            C. no                          D. some 5. A. seeing                       B. moving                       C. going                     D. living 6. A. idea                           B. plan                            C. purpose                D. decision 7. A. quite                          B. just                             C. more                     D.even 8. A. produce                     B. cause                          C. build                      D. create 9. A. missed                       B. lost                             C. avoided                 D. escaped 10. A. connected                B. joined                        C. attracted                D. related 11. A. treat                        B. control                        C. contract                 D. direct 12. A. with                         B. by                               C. for                          D. through 13. A. track                        B. path                            C. road                       D. way 14. A. get                           B. appear                        C. be                          D. feel 15. A. should                      B. might                          C. ought                     D. must  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.966
Thành viên mới nhất bui-thi-viet-trinh-fpl-hn
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.