Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: No matter how hard Fred tried to start the car, he didn't succeed. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: No sooner had she put the telephone down than her boss rang back. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: There was a hurricane in August 1992 over West Africa. This hurricane was named Andrew. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Six years ago we started writing to each other. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Jane's strange idea astonished everybody. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We / wish / you / good health and luck / look forward to / see / next summer.   Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Optimists believe that life will be far better than it is today. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: John, whose cough is terrible, needs to see a doctor. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mike has eaten lots of ice-cream and now he has a headache. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I don’t think she likes doing other people’s work for them. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mr. Smith is now the fifth wealthiest man in this city. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Although he was young he could solve this problem easily. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Were it not for the money, this job wouldn't be worthwhile. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: John said, “You’d better not lend them any money, Mary.” Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Whatever has been ordered will be delivered. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: I am very interested in the book you lent me last week. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Although she couldn't speak English, Ngoc decided to settle in Manchester. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: “Hello, Mary!” Peter said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If I spoke English better, I could work in Australia. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I found it difficult to communicate in English. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: She gets up early to prepare breakfast so that her children can come to school on time. Choose one sentence that has the same meaning as the root one:  Joan finally managed to get a good job.  Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: “Why don’t you ask the teacher for help?” Peter asked me. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Jim had a headache, but he still read until late. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “If I were you, I would take the job,” said my room-mate. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Nancy isn’t used to walking so far. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I would rather you stopped talking about her. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Although he works hard, he gets bad marks. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Don’t forget to give me a ring at 10 o’clock tonight,” said Trung. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: They did not let me in because I was not a member of the club. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: In spite of their differences, Peter and John plan to be roommates. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Whenever I hear this song, I remember the time when I was in Paris. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mark invited Sam to the cinema. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Kate’s father was unhappy when she decided to quit school. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It won't be long before her husband comes back.   Choose one sentence that has the same meaning to the root one: “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She is so busy that she can’t come to the party. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Because it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It’s a pity that Anne hates studying. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I like Robinson Crusoe. He is the main character in a book by Daniel Defoe.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.960
Thành viên mới nhất phuc-hoang
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.