Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They are watering the flowers. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The police have not investigated the theft yet. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Barry continued to smoke even though we had advised him to quit. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: “You should have finished the report by now,” John told his secretary. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She didn’t get anyone to repair the car for her. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Dinosaurs became extinct millions of years ago because the earth ‘s climate changed drastically. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Don’t be so rude to people! Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He talked very fast. I couldn’t understand him. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My grandfather’s health is improving. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Brave though he was, the soldier dreaded the onset of battle. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I took the book back to the shop and got a better one instead. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I shall enjoy visiting my cousins next week. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We could have helped her out. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: It was your assistance that enabled us to get achievement. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Go over the report before you submit it. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The thief wore gloves so as to avoid leaving any fingerprints. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He looked so funny that I couldn’t help laughing. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You can try as hard as you like but you won’t succeed. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “I will pay back the money, Gloria” said Ivan. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Don’t bother to lock the door. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Thanks to her high grades at university, she is offered the position. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: If you honor me, I will appreciate it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Who do these skis belong to? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is believed that the man escaped in a stolen car. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Although it rained dreadfully she did not miss her literacy evening class.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Why don’t you invite Mary to your birthday party, Jane?” said Tom. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I owe ten pounds to the brother of a friend of mine. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My mother never allows me to go out alone at night. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You can’t make a cake without flour. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is your duty to turn off all the electric devices. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The restaurant was often crowded, so she booked a table. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My father hasn't smoked for three years. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Could Mary stay with you for a couple of days? Choose one sentence that has the same meaning to the root one: “It’s too stuffy in this room, isn’t it?” said the guest. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: I will agree to these conditions provided that they increase my salary. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I’ll give him your message. He will phone. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: No one but the seven-year-old boy saw the accident. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The music was so loud that we couldn’t hear what you said. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I remembered his face when I ran into him, but his name escaped me. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: "Don’t forget to phone the office", she said

Thành viên đã làm bài (2)
dangkhoaest 114504369962600109202
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.944
Thành viên mới nhất huong-tran
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.