Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Unless you come on time, we will go without you. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Linda seems to have very little record for other people's feelings. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Your refusal to attend the party made everyone sad. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The film was so boring that I fell asleep. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He last had his eyes tested ten months ago. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You will have to pay at least 100 pounds to get this camera. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I haven’t read books since last week. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It’s a pity that you didn’t tell us about this. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I should have studied last night, but I was too tired. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Sam emphasized the importance of being thoughtful toward one another. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He failed the test many times, but he didn’t stop trying. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: As soon as he arrived at the airport, he called home. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: If I were taller, I could reach the top shelf. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If I had been watching the road, I wouldn’t have had an accident. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I didn’t have an umbrella with me, so I got wet. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: “She hasn’t played the piano for five years.” Choose one sentence that has the same meaning to the root one: “Cigarettes?” he asked. “No, thanks,” I said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Refusal to give a breath sample to the police could lead to your arrest. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: "Please sit down", the teacher said to me. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: He stayed home because his father was ill. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We had planned to visit our grandmother, so we left early in the morning. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They never made us do anything we didn’t want to do. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: A very successful salesman, Mr. Smith often has more customers than he can handle. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I'm sure I told him to stay at home, but he’s gone out. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: She raised her hand high so that she could attract her teacher’s attention. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Nothing but the whole story would satisfy Tim. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: They decided to go for a picnic though it was very cold. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Despite his illness, he took part in the Green Summer volunteer campaign.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I do apologize for my forgetting your birthday. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mr. Pike wants his wife to quit her job and stay home with the children. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: There is absolutely no truth in that rumour. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Are you making progress? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It was alleged that the accused had committed fraud. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I haven’t been to Ho Chi Minh City since 2005. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He acts as though nothing matters to him. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My plane leaves at 10.30 a.m. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: No one else must know this. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I gave Alan his allowance. He finished his chores. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Nam exercises every day. Exercise makes him strong. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It was considered that Tom’s speech was one of the best.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 323.501
Thành viên mới nhất truonguyen258
Thành viên VIP mới nhất Thanhduy1010VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.