Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Whenever she went to Paris she bought a new dress. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We haven’t done any gardening for five months. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My sister speaks little German. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: No one present noticed anything strange. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Her mother is the most warm-hearted person I’ve known. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He suggests making a donation to the orphanage’s fund.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He can’t have used a calculator to do it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Who wrote the novel “Peace and War”? Choose one sentence that has the same meaning to the root one: This is the first time I attend such an enjoyable wedding party.   Choose one sentence that has the same meaning to the root one: It is not until a Vietnamese girl getting 18 years old that she is allowed to get married legally. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “You should have finished the report by now,” John told his secretary. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: They got success since they took my advice. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Unlike her friends, Jane prefers an independent life. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I was shocked that John stole the car. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: I did not answer the door even though I knew it was my friend. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She feels happy because of her coming birthday party. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: I have not seen Tom for ages. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: "I will pay back the money, Gloria" said Ivan. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Who made you work so hard yesterday? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I cut the pie into eight equal pieces.

Thành viên đã làm bài (4)
697433263940101 1148683681964478 dangkhoaest phuong-nguyen
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.