Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Buiding
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: American / be / more / concern / Chinese / physical / attractiveness / when / choose / wife / husband //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Vietnam / an average growth in GDP / 7.1% per year / 2000 to 2004. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: everyone / pick up / one piece of trash / a day / about 6.6 billion pieces less Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / down/ stairs and/ lucky/ get away/ few bruises. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: When/ boy/ twelve/ father/ die/ dangerous disease. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Because / snowstorm / only / five / student / come / class / teacher / therefore / cancel / class //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The desert today / be characterized / 700 - foot - high dunes / giant sand mountains. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She/ keep/ me/ wait/ rain/ ten minutes/ last night. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / prefer/ this coat/ coat/ you/ wear/ yesterday. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / one/ old friends/ I / shop/ supermarket / two days ago. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: There/ be/ road/ accidents/ increase/ last/ few/ years. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I couldn't help laughing when he told me that story. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: In general, though / preferable / study / English / speaking country / reasonable level / achieve / one’s own country / if a student / gifted / dedicated. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: If/ we/ don’t / from you/ two days/ order/ will/ cancelled. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He/ furious/ me/ refusal/ party/ last Sunday. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My resume / enclose / contact / me / every afternoon / look forward to / be interviewed. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: There/ no substitute/ hard work/ if/ want/ succeed. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: It / get dark/ you/ put / light/ on/ please? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We / repair / the yard / the gate     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / explained/ neighbor/ she/ have/ send in/ application.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.945
Thành viên mới nhất lam-hoai-nhuan
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.