Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 3 - Bài số 6
Số câu hỏi: 60
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 48/60
Nếu là thành viên VIP: 36/60
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: She looked at him as if she __________ a ghost.   Choose the best answer for the following sentence: I have a ____________________ sister.   Choose the best answer for the following sentence: I saw the cat ____________ through the window.   Choose the best answer for the following sentence: _______________ as I would only make it worse. Choose the best answer for the following sentence: Have you ever read _____________ “Oliver Twist”, _____________ interesting novel written by Charles Dickens? Choose the best answer for the following sentence: He had to work hard so that he ____________ his family. Choose the best answer for the following sentence: Before the end of the term, I ________________ all the required reading.   Choose the best answer for the following sentence: He insisted __________ taking us to dinner.   Choose the best answer for the following sentence: He hasn’t been cheerful ____________ the death of his close friend.   Choose the best answer for the following sentence: “You ____________ spend your free time on playing football”, my mother used to say when I was a schoolboy.   Choose the best answer for the following sentence:  In some places in the world, many people ____________ basic human rights.   Choose the best answer for the following sentence: _______________ to rain before you woke up this morning?   Choose the best answer for the following sentence: I _________ with you on that subject.   Choose the best answer for the following sentence: “What time do you expect your parents?” “They _________ come round 4.00.” Choose the best answer for the following sentence: If you travelled by plane, ____________ . Choose the best answer for the following sentence: If I can't do my homework this afternoon, ____________ . Choose the best answer for the following sentence: A science fiction is often based on imagined ____________ of the future. Choose the best answer for the following sentence: When I last saw him, he ______________ in London. Choose the best answer for the following sentence: Do you like my picture? it’s _________________________.    Choose the best answer for the following sentence: _____________ second thoughts, I’ll have the lentil soup after all. Choose the best answer for the following sentence: There are two ____________ school systems in England: state and public. Choose the best answer for the following sentence: All her _____________________ are over there.   Choose the best answer for the following sentence: The discussion already _______________________  Why are you always late? Choose the best answer for the following sentence: Physics ________________ my favorite subject.   Choose the best answer for the following sentence: Well, I ______________ a lovely holiday there, they were both very kind to me and no harm was done. Choose the best answer for the following sentence: Can you ______________ what it would be like to live without books?   Choose the best answer for the following sentence: A survey was conducted to find out the students’ attitudes __________love and marriage. Choose the best answer for the following sentence: Farmers in this region always have good crops thanks to the ______________ land.   Choose the best answer for the following sentence: The way women's mind works is a _____________ to men. Therefore, they often misunderstand each other.   Choose the best answer for the following sentence: He left that job because the boss always kicked him _________ .   Choose the best answer for the following sentence: ____________ turned out to be true. Choose the best answer for the following sentence: Fruits _____________ in a freezer.   Choose the best answer for the following sentence: _______________ had I managed to repair my car earlier. Choose the best answer for the following sentence: You are really in need of a hat to keep the sun _____________ your head when traveling to Sahara desert.   Choose the best answer for the following sentence: We started our journey ___________ foot.   Choose the best answer for the following sentence: You don't have to worry about ____________ diseases. Just keep a healthy diet and exercise regularly.   Choose the best answer for the following sentence: Which thief got a fright? ______________________ with the money.   Choose the best answer for the following sentence: Twenty dollars __________________ the price.   Choose the best answer for the following sentence: Many companies don't require their employees ______________ formal clothing to work, so men _____________ wear suits. Choose the best answer for the following sentence: We were very much surprised. We were ___________ surprised. Choose the best answer for the following sentence: He doesn't catch anything. He never catches _____________________.   Choose the best answer for the following sentence: Some of the students began to fall asleep _____________ the lecture was boring and irrelevant.   Choose the best answer for the following sentence: Do you believe that such a problem can _________?   Choose the best answer for the following sentence: Poachers deserve strict ________________ for what damage they have caused to wildlife.   Choose the best answer for the following sentence: “I was ____________ that Jane couldn’t come to the party.” “Her boss made her work overtime.”   Choose the best answer for the following sentence: A _____________________ few the test.   Choose the best answer for the following sentence: If I had enough money, I __________ abroad to improve my English. Choose the best answer for the following sentence: Our pilot ___________________ for permission to take off for ten minutes already, but he ___________________ no answer yet.   Choose the best answer for the following sentence: Sit down, please. __________ a cup of tea? Choose the best answer for the following sentence: If only he _________ me a chance, I could have told him the truth.   Choose the best answer for the following sentence: “When can I have my car back?” “I think it’ll ___________ late this afternoon''.   Choose the best answer for the following sentence: My brother,____________ , refused to go to the concert with me. Choose the best answer for the following sentence: He insisted ____________ seeing the document. Choose the best answer for the following sentence: Cigarettes _______________ at a bakery.   Choose the best answer for the following sentence: “What was your impression ___________ the art exhibit?” “I thought some of the works were uninteresting.”   Choose the best answer for the following sentence: Yesterday evening while we were playing cards, _________ . Choose the best answer for the following sentence: The picnic _______________ because Peter has just had a traffic accident.   Choose the best answer for the following sentence: The hero's house was full of medals awarded for his ____________.   Choose the best answer for the following sentence: If you just approach the job with the right attitude, things ___________ well.   Choose the best answer for the following sentence: I like ____________books better than ______________ films

Thành viên đã làm bài (2)
phuong-nguyen bichngan
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.998
Thành viên mới nhất dao-luong-duy-anh
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.