Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 60
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 48/60
Nếu là thành viên VIP: 36/60
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence:  There are six field player positions and a goalkeeper ____________ each team.   Choose the best answer for the following sentence: The 22nd SEA Games Mascot is ___________ Golden Buffalo.   Choose the best answer for the following sentence: The ______________ was in the top of his skull and blood was flawing copiously.   Choose the best answer for the following sentence: Michael always remembers ________________ in the garage so that the driveway is free for other cars.   Choose the best answer for the following sentence: Looking up when he had copied it, Alban saw the doctor's eyes fixed on him with an oddly-mingled expression: partly of sympathy, partly of ________________.   Choose the best answer for the following sentence: A table used for writing is called __________________________.   Choose the best answer for the following sentence: Since the 1600s, humans have rapidly increased _____________ rate of extinction because of population growth and resource consumption.   Choose the best answer for the following sentence: I _______________ in the room right now.   Choose the best answer for the following sentence: You _____________ drive at more than 70 miles per hour in the UK.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ passenger pigeon, one of several species of extinct birds, was hunted to extinction over _____________ few decades.   Choose the best answer for the following sentence: I am only interested in doing nothing. That’s __________________ I’m interested in.   Choose the best answer for the following sentence: Most of people would like, ___________ to read faster.   Choose the best answer for the following sentence: I wish I __________________ many times.   Choose the best answer for the following sentence: The _______________________ produced at our factory in England.   Choose the best answer for the following sentence: Phong hopes to go to ______________ university next year. Choose the best answer for the following sentence: “I can’t believe that John is marrying the vice-president's daughter.” “That they would get married is _____________.”   Choose the best answer for the following sentence: '' ______________ lunch already?'' ''No, not yet. The waitress ________________ my order fifteen minutes ago and __________________  me anything yet.'' Choose the best answer for the following sentence: ______________, but there may be snaps in its practical application. Choose the best answer for the following sentence: Before you asked, the letter _______________ .   Choose the best answer for the following sentence: Small businesses are struggling in the present economic ___________.    Choose the best answer for the following sentence: If you _________ to be chosen for the job, you’ll have to be experienced in the field.   Choose the best answer for the following sentence: Hurry up, Jane! We all __________________ for you.   Choose the best answer for the following sentence: If I ___________ get a pole. I'll go fishing. Choose the best answer for the following sentence: By the end of the 21st century, scientists ___________ a cure for the common cold. Choose the best answer for the following sentence: If they had enough time, they ___________ head south.   Choose the best answer for the following sentence: Just as I _____ what to do next, the phone _______. Choose the best answer for the following sentence: Are there any ______________ in your company for translators? Choose the best answer for the following sentence: He stayed up so late last night, ____________ .   Choose the best answer for the following sentence: We are appreciated ___________ their efforts. Choose the best answer for the following sentence: Since _______________ , I have heard nothing from him.   Choose the best answer for the following sentence: ''Where is the new stove that you bought yesterday?'' ''The color didn't match,  so I __________________ it to the store.'' Choose the best answer for the following sentence: To the north of Nullabor Plain ______________ . Choose the best answer for the following sentence: If you inherited a million pounds, what __________ with the money?   Choose the best answer for the following sentence: What ____________ if somebody ____________ to you?   Choose the best answer for the following sentence: The football match was _________. Our team lost the game and we left the stadium quite __________.   Choose the best answer for the following sentence: The only thing I can really complain about is our lack of being able to hit ___________ shots when they matter.   Choose the best answer for the following sentence: Susan said that she ___________ in the Volunteer Program for three times.   Choose the best answer for the following sentence: She _________ two miles and a half.   Choose the best answer for the following sentence: He could do nothing. He couldn't do ________________________.   Choose the best answer for the following sentence: Tom didn’t study hard last semester. ______________, he failed the final test. Choose the best answer for the following sentence: Is the United States the wealthiest country __________ the world?   Choose the best answer for the following sentence: ''Where are Ken and Janet?'' ''They were hungry, so they ___________________ to the grocery store.'' Choose the best answer for the following sentence: "Alice is moving to her new apartment next Saturday.” “I’ll be glad to help her, ___________ need some help.”   Choose the best answer for the following sentence: When a reader reads an interesting book slowly and carefully, he _____________ it.   Choose the best answer for the following sentence: If I ___________ as young as you are, I _____________ in a boat round the world.   Choose the best answer for the following sentence: A decade ________________ a period of ten years. Choose the best answer for the following sentence: Mr. Jackson was famous for his ________________ a change in the world tennis law. Choose the best answer for the following sentence: The baby continued ____________________ even after she was picked up. Choose the best answer for the following sentence: The __________ year in our country runs from September to June. Choose the best answer for the following sentence: My parents are very kind and they are very ________ of me. Choose the best answer for the following sentence: How many players are there in ____________ water polo team?   Choose the best answer for the following sentence: After the storm the damage ___________ our home town was considerable.   Choose the best answer for the following sentence: if __________ you less, you ___________ much better.   Choose the best answer for the following sentence: My sister _________________ for you since yesterday. Choose the best answer for the following sentence: We arrived ____________ late the bad traffic. Choose the best answer for the following sentence: When you are on the road, always consult the signpost which _____________ the right way to go.   Choose the best answer for the following sentence: The Southeast Asian Student Sport Festival is the biggest sport event ____________ the youths in the region.   Choose the best answer for the following sentence: The reviewer ________________ Mathew’s new novel as a new style of modem science fiction.   Choose the best answer for the following sentence:  The ASEAN Para-Game is biannual multi-sport _______________ held after every Southeast Asian Games for athletes with physical disabilities.   Choose the best answer for the following sentence: She always _____________ but _________________ nothing to realize her dreams.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.