Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 2 - Bài số 10
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: It was a day __________ everything seemed to go wrong. Choose the best answer for the following sentence: When I arrived late, my boss was very angry ___________ me. Choose the best answer for the following sentence: A clever dog can recognize its owner's ____________ among hundreds of strangers'.   Choose the best answer for the following sentence: If you are looking for volunteers, count me _________.   Choose the best answer for the following sentence: Would you mind not __________________ the radio until I’'ve finished with this phone call?   Choose the best answer for the following sentence: If people paid a little more attention to the environment, the Earth ____________ greener.   Choose the best answer for the following sentence: He was especially interested in such _____________ work, and had recently helped to organize the first Brazilian school for deaf-mutes at Rio de Janeiro. Choose the best answer for the following sentence: The little girl asked what _________________ to her friend. Choose the best answer for the following sentence: A woman who ________________ after other people's children is a nanny. Choose the best answer for the following sentence: It gets ________________ when the winter is coming.   Choose the best answer for the following sentence:  Women ______________ the childbearing _______________ should be well educated of how to rear and raise healthy children.   Choose the best answer for the following sentence: It is important ______________ students to read as many books as possible.   Choose the best answer for the following sentence: There was a huge decline ___________ the number of panda. Choose the best answer for the following sentence: ___________ swimming is considered to be ___________ good way of losing weight. Choose the best answer for the following sentence: Where  __________ if you ___________ on leave?   Choose the best answer for the following sentence: “Have you seen Kate?” “No, but she _________ be at her desk.”   Choose the best answer for the following sentence: Excuse me, _________ I borrow your newspaper if you are not reading it?   Choose the best answer for the following sentence: The ________________ trend in the graph is the improvement in people's living standard between 1990 and 2000. Choose the best answer for the following sentence: Airbags protect the driver in the event of a severe frontal ____________.   Choose the best answer for the following sentence: The player _____________________.   Choose the best answer for the following sentence: '' ______________ their quarrel?'' ''I don't know.'' I only know that they ______________  on speaking terms since September.''   Choose the best answer for the following sentence: Babies have no other way of attracting their parents' _____________ than crying and shouting.   Choose the best answer for the following sentence: If a defender _________________ with a free throw, holds or sinks an attacker, he is excluded from the game for twenty seconds. Choose the best answer for the following sentence: It is early spring now. Everybody ___________ eat more fruits and vegetables.   Choose the best answer for the following sentence: Tell her ______________________ for school again.   Choose the best answer for the following sentence: We need ____________ actions and interventions of the local authorities to prevent national parks from being destroyed by pollution.   Choose the best answer for the following sentence: If you don't want to be expelled, just learn to obey the school __________. Choose the best answer for the following sentence: We like to read that novel ____________ Jack London.   Choose the best answer for the following sentence:  That a woman is keen on and takes part in the ____________ is no longer strange to most people.                     Choose the best answer for the following sentence: Don't answer the door until I ___________ back. Choose the best answer for the following sentence: Susan gives me more help than ____________. Choose the best answer for the following sentence: The public knows little of him, but in the ____________ he's known as a fine mathematician.   Choose the best answer for the following sentence: The plane _____________ take off after the fog had lifted.   Choose the best answer for the following sentence: The Amazon rainforest offers us such a biological _____________.   Choose the best answer for the following sentence: Before the Prime Minister leaves Hanoi, he ________________ several talks.   Choose the best answer for the following sentence: The ______________ wanted to reduce the breadth of the games, with many events currently having small fields and weak competition.   Choose the best answer for the following sentence: There is _______________________ rainfall on the West Coast of the United States than on the East Coast.   Choose the best answer for the following sentence: My mother always moves my books around so I ___________ find them.   Choose the best answer for the following sentence: I always feel safe and _________ in my family. Choose the best answer for the following sentence: The Vietnam football team and the Thai team have always _____________ been in the recent Sea Games.

Thành viên đã làm bài (1)
phuong-nguyen
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.998
Thành viên mới nhất dao-luong-duy-anh
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.