Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 2 - Bài số 9
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: If a husband and a wife are ____________, they are living apart because they are having problems in their marriage.   Choose the best answer for the following sentence: At present, they ___________________ with the medicines to cure this terrible disease.   Choose the best answer for the following sentence: He asked me ___________ .     Choose the best answer for the following sentence: The machine _____________ on by pressing this switch.   Choose the best answer for the following sentence: He responded to my question ___________.   Choose the best answer for the following sentence: Volunteers work to ____________ the living conditions of poor people and children who need help.   Choose the best answer for the following sentence: At the news conference, several reporters didn’t get clear answers to ___________________ questions.   Choose the best answer for the following sentence: ___________ the eldest sister in the family, she tries to help her parents in the kitchen. Choose the best answer for the following sentence: My mother can take part in _____________ activities after her day’s work. Choose the best answer for the following sentence: The ______________ source of power in 1970 was from natural gas, with almost 25%. Choose the best answer for the following sentence: Anyone ____________ about the environment cannot ignore the facts _____________ the speaker was referring. Choose the best answer for the following sentence: “Remember the day I drove you to the airport?” “If you hadn’t ___________ me, I would have been late.” Choose the best answer for the following sentence: ____________________ are helping the old man look for his missing grandson.   Choose the best answer for the following sentence: The Mekong Delta is ________________ deltas in Vietnam.   Choose the best answer for the following sentence: Theresa walked past me without saying a word. She _________________ me.   Choose the best answer for the following sentence: In the past, the parents of the bride and the groom __________ on the marriage. Choose the best answer for the following sentence: Our government ___________________ a system of private schools in the new future.   Choose the best answer for the following sentence: Windows are used to let in light and _____________________ out cold.   Choose the best answer for the following sentence: Dolphins __________ in BC waters for millions of years, and are still common today.   Choose the best answer for the following sentence: Why didn’t you give me a call yesterday? We _________ discuss everything together. Choose the best answer for the following sentence: When Steve retired, he decided to take _____________ badminton. Choose the best answer for the following sentence: He was offered the job ____________ he had no experience. Choose the best answer for the following sentence: The team snatched a(n) ____________ victory in the last minute of the game.   Choose the best answer for the following sentence: Our car traveled __________ an average speed of 60 mph.   Choose the best answer for the following sentence: Nhung asked me what time the post office _____________ . Choose the best answer for the following sentence: ______________ every industry in our modem world requires the work of engineers.   Choose the best answer for the following sentence: I think ______________a lie to our parents is unacceptable.   Choose the best answer for the following sentence: A ____________ is a book, film, or play that tells an exciting fictional story about something such as criminal activities or spying.   Choose the best answer for the following sentence: _________ while he has climbing it. Choose the best answer for the following sentence: If Charlie _______________, he could have been injured.   Choose the best answer for the following sentence: Only by _____________ for the exam carefully can you earn good mark and come up to your parents' expectations.   Choose the best answer for the following sentence: Our puppy ______________ a car, ______________ he survived the accident.   Choose the best answer for the following sentence: My mother permitted me to go out at night. She said, “You __________ go out tonight.   Choose the best answer for the following sentence: "I'll buy the cake for John’s birthday party.” “And I’ll be responsible __________ the ice-cream.”   Choose the best answer for the following sentence: He advised me to take an English course. I ____________ it early.   Choose the best answer for the following sentence: It's hard to believe that my application for a scholarship ____________. I was sure I'd get it. I don't know now if I'll go to school next year.   Choose the best answer for the following sentence: The package _____________ carefully before it _____________. Choose the best answer for the following sentence: Andy and Jane are arguing; I _________ hear them from my room.    Choose the best answer for the following sentence: Schools' systems may also lead them to report scholarships in the calendar year of the __________ term.   Choose the best answer for the following sentence: Don't come into the compartment; the berth ____________ now.  

Thành viên đã làm bài (1)
phuong-nguyen
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.208
Thành viên mới nhất kieu-thanh-pham
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.