Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 2 - Bài số 8
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: ______________________ is good news.   Choose the best answer for the following sentence: I don’t like horror films. I think they are ____________ and ____________.   Choose the best answer for the following sentence: No sooner had he gone to bed, he fell ___________.   Choose the best answer for the following sentence: I think John is ___________ in love with a Japanese girl. Choose the best answer for the following sentence: They picked up all the fruit _____________ had ripened. Choose the best answer for the following sentence: It never occurred ___________ me to ask him ____________ proof ____________ his identity.   Choose the best answer for the following sentence: We are all very excited. ____________________ are very excited.   Choose the best answer for the following sentence: The _____________ of economic sacrifice rests on the workers of the plant. Choose the best answer for the following sentence: That was the shape of an old lady and held firmly in her hands what _____________ a walking stick. Choose the best answer for the following sentence: Nancy ___________ at Bob’s house every night this week.   Choose the best answer for the following sentence: I knew you ___________ because your hair was covered with paint. Choose the best answer for the following sentence: Happiness finally came to the patient couple after many _______________ years. Choose the best answer for the following sentence: ''What did you do last night?'' ''I watched TV, practiced the piano, and _________________ my homework.''   Choose the best answer for the following sentence: This note is only a reminder. It's _________________________.   Choose the best answer for the following sentence: Family is a good ___________ from which you can join the society with confidence.   Choose the best answer for the following sentence: Sometimes it is ____________ to find suitable books for our children.   Choose the best answer for the following sentence: They brefer driving _________ walking. Choose the best answer for the following sentence: In 2006, Viet Nam made a deep impression _______________ other countries in the region by successfully hosting the Southeast Asian Student Sport Festival.   Choose the best answer for the following sentence: In the Middle East you __________ take care not to admire anything in your hosts’ home. They will feel that they have to give it to you.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ the right to limit quantities on all items.   Choose the best answer for the following sentence: Now my sister _____________________ a bicycle of her own.   Choose the best answer for the following sentence: It’s time we concentrated on our _____________ business. Choose the best answer for the following sentence: Shots usually succeed when the goalie is out ___________ position.   Choose the best answer for the following sentence: The Mayan Indians ____________ an accurate and sophisticated calendar more than seven centuries ago. Choose the best answer for the following sentence: After the wresting class, your son will improve his coordination, increase his endurance, and become ____________. Choose the best answer for the following sentence: They are ___________________________.   Choose the best answer for the following sentence: We are going to stay in a little cottage, and that will be very nice because I haven't been to the seaside __________ two years at least. Choose the best answer for the following sentence: He was a friendly waiter. He spoke to the writer _____________.   Choose the best answer for the following sentence: _____________ before you enter the building. Choose the best answer for the following sentence: My girlfriend arrived after I ________________ for her about half an hour.   Choose the best answer for the following sentence: We are in an unbalanced situation when women ______________ over 75% of our staff. Choose the best answer for the following sentence: “Are you interested in scuba diving?” ''Very. Undersea life is ______________." Choose the best answer for the following sentence: There ____________________ available in this area of specialization.   Choose the best answer for the following sentence: Finally we _____________ stop; we were tired and it was dark.   Choose the best answer for the following sentence: He looked as if he __________ to stay something but ___________ afraid to begin his speech. Choose the best answer for the following sentence: I ____________________ them since we met at Ann's birthday party. Choose the best answer for the following sentence: He fell down when he ________________ towards the church.   Choose the best answer for the following sentence: Last night they gave every __________ of enjoying themselves at the party.   Choose the best answer for the following sentence: Students _____________ the soccer team are asked to attend this afternoon at five. Choose the best answer for the following sentence: The number of the world’s elephants is restricted ____________ some certain countries.  

Thành viên đã làm bài (3)
107643447173250429381 dangkhoaest phuong-nguyen
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.966
Thành viên mới nhất bui-thi-viet-trinh-fpl-hn
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.