Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 2 - Bài số 7
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: The candidate was successful because everybody believed in his promise of free _____________ for them.   Choose the best answer for the following sentence: He was ashamed of the poor food which ______________ the dinner at which he begged her to join them.   Choose the best answer for the following sentence: An animal perfectly in ____________ with its environment is a perfect mechanism. Choose the best answer for the following sentence: _____________ the fact that it was raining, he went for a walk. Choose the best answer for the following sentence: The professor interceded _________ the authorities on my behalf   Choose the best answer for the following sentence: If you __________ a choice, which country would you visit?   Choose the best answer for the following sentence: That part of the country is famous __________it's pineapples.   Choose the best answer for the following sentence: Most parents have total confidence ___________  the school.   Choose the best answer for the following sentence: I didn't know how to answer his question. There was a ____________ in our conversation. Choose the best answer for the following sentence: Her father is not only the town mayor, he runs ____________________, too.   Choose the best answer for the following sentence: It was three o'clock. We ____________ to hurry up because we _____________. Choose the best answer for the following sentence: The news of war _______________ and the world.   Choose the best answer for the following sentence: It _____________ possible for me to continue playing tennis since I ____________ school.   Choose the best answer for the following sentence: “Can I help you?” “Yes, I’m interested ___________ buying a pair of boots.”   Choose the best answer for the following sentence: The fiscal budget, totaling 83,061.3 billion yen, which is designed to boost regional economies and narrow gaps between major cities and the countryside, will be ____________ in time for the start of the new fiscal year in Japan on Tuesday.   Choose the best answer for the following sentence: Edward depends __________ his family for financial support.   Choose the best answer for the following sentence: Terylene shirts are _____________ wearing, but cotton shirts are much .   Choose the best answer for the following sentence: “Professor Allen’s class is the best I have ever been to.” “I think it’s __________.”  Choose the best answer for the following sentence:  In such a bad situation, you should _____________ of hiring a lawyer.   Choose the best answer for the following sentence: Many people do not like scuba diving _______________.   Choose the best answer for the following sentence: I’d like to visit Lock Ness to see the monster, ______________ it’s too far to go. Choose the best answer for the following sentence: People enjoy a book __________ different ways.   Choose the best answer for the following sentence: You _________ reserve a hotel room now if you want to be able to get a good rate.   Choose the best answer for the following sentence: The attendance _________ this meeting is very large.   Choose the best answer for the following sentence: The room is too dirty. It ________________ now.   Choose the best answer for the following sentence: The people __________ the kidnapping have demanded a million dollars in small bills.   Choose the best answer for the following sentence: The porter and I looked at each other; ____________________ both smiled.   Choose the best answer for the following sentence:  _______________ is a game played in a swimming pool in which two teams of swimmers try to score goals with a ball.   Choose the best answer for the following sentence: Liz moved _____________ . Choose the best answer for the following sentence: When they returned, my uncle _______________ by the news that the little old lady had made an appearance. Choose the best answer for the following sentence: I didn’t have much time, but I __________ visit a lot of places of interest in London. Choose the best answer for the following sentence: The young athlete was prevented from the match as the police found a ______________ of drugs hidden in his bags before the match began.   Choose the best answer for the following sentence: Learning the ___________ skills and techniques may not be as fun and engaging for the players.   Choose the best answer for the following sentence: Since 1980, scientists all over the world ________________ a lot of things to fight against AIDS.    Choose the best answer for the following sentence: I couldn’t cut the grass because the lawn mower ____________ a few days previously. Choose the best answer for the following sentence: She is not ____________ with her position.   Choose the best answer for the following sentence:  "How dark your sister’s hair is!'' '' It's _____________ mine when I was ay her age.''   Choose the best answer for the following sentence: Water polo is a team water game, with six field players and one goalie in each team. The winner of the game is the team that scores more ____________.   Choose the best answer for the following sentence: _______________ water or air does not move and often smells bad.   Choose the best answer for the following sentence: ''Ruth is a surgeon, isn’t she?” "Yes, but her family doesn’t approve _________ her career.”  

Thành viên đã làm bài (2)
bichngan phuong-nguyen
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.772
Thành viên mới nhất thuybui_86
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.