Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: It was raining. ____________, we would have taken the children to the beach. Choose the best answer for the following sentence: As the fairy tale goes, the prince ____________ into a frog by an evil magician, and only a kiss from a beautiful princess could restore him to his original state.   Choose the best answer for the following sentence: “Did you need help with your math last night?” “If I had had, I ___________ you.”   Choose the best answer for the following sentence: Sally asked me if they __________ on time. Choose the best answer for the following sentence: According to a preliminary __________  of the health care system, old people’s health has been better than ever before.   Choose the best answer for the following sentence: She is far ____________ than she used to be.   Choose the best answer for the following sentence: The crowd cheered as the goalkeeper deflected the _____________.   Choose the best answer for the following sentence: He failed to appreciate our difficulty. He ____________ differently if he ___________ the situation.   Choose the best answer for the following sentence: A film directed by Steven Spielberg is likely ______________ success.   Choose the best answer for the following sentence: Friendship brings us ____________ best of all in life.   Choose the best answer for the following sentence: I don’t like the cafes that don’t have chairs and people __________ eat standing up.   Choose the best answer for the following sentence: You __________ move this man; he is too ill. You’ll have to leave him here. Choose the best answer for the following sentence: Jane put the chair ______________ the corner of the room. Choose the best answer for the following sentence: The living standards _____________ . Every month, things ____________ more  expensive.   Choose the best answer for the following sentence: I wanted ___________ by the head of the company, but it was impossible.   Choose the best answer for the following sentence: Congratulations. I just saw your car _____________ in the evening paper. It will surely make you a fortune.   Choose the best answer for the following sentence: The first two problems are very difficult, but the rest _________________ easy.   Choose the best answer for the following sentence: “How did that window ____________?” "I don’t know.”   Choose the best answer for the following sentence: No wonder such an ambitious woman with a_____________ like her was successful in the industry so quickly. Choose the best answer for the following sentence: I won’t lend you this money _________ you promise to pay it back.   Choose the best answer for the following sentence: I __________ skiing if there ___________ more snow.   Choose the best answer for the following sentence: Boy, stop reading. ____________ the book down and go to bed.   Choose the best answer for the following sentence: On Friday afternoon before a three-day holiday weekend, the highways __________ people on their way out of the city.   Choose the best answer for the following sentence: One of the aims of Doi Moi was to ____________ the standards of the people. Choose the best answer for the following sentence: Each situation of social contact requires a(n) ___________ way of dressing. For instance, jeans are suitable for picnics, not at some high schools in Vietnam.   Choose the best answer for the following sentence: We use __________ to attack or to fight against other people.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ you remember what you were doing at this time yesterday?   Choose the best answer for the following sentence: Pollution together with water erosion ______________________ its toll on the building.   Choose the best answer for the following sentence: I’d like to stay ___________ Sunday, if that’s OK. Choose the best answer for the following sentence: “Mary, will you be at the party tonight?” “Yes, but I have so much homework to do that I really __________.”   Choose the best answer for the following sentence: The paintings ______________ till the end of the month. Choose the best answer for the following sentence: For the last ten years ________ in South Africa. Choose the best answer for the following sentence: Prices __________ all the time. Everything is getting more and more expensive. Choose the best answer for the following sentence: Don't take him ___________ a fool; he is really quite smart.   Choose the best answer for the following sentence: ''How long have you been with the company?'' ''I there for two years by January.''   Choose the best answer for the following sentence: If you ____________ into accounts his behavior then, you ____________ so much trouble now   Choose the best answer for the following sentence: _________________, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.   Choose the best answer for the following sentence: In trying interviews, as in ____________ races, the start is everything.   Choose the best answer for the following sentence: They can type. They ___________ type. Choose the best answer for the following sentence:  In the modem time, women are more independent, not less ______________ towards their husbands.  

Thành viên đã làm bài (4)
400848353730916 phuong-nguyen dangkhoaest 1088565231336284
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.966
Thành viên mới nhất bui-thi-viet-trinh-fpl-hn
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.