Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Pessimists think that many large corporations will be ___________ in the future. Choose the best answer for the following sentence: If you ___________ as I told you, you __________ sorry now.   Choose the best answer for the following sentence: “Where did you get the name Harrison?” “I was named _____________ my grandfather.”   Choose the best answer for the following sentence: That man has two _________________________ .   Choose the best answer for the following sentence: Not all necessary things ___________ for our trip that's why the departure ____________.   Choose the best answer for the following sentence: This is my _________________________ plantation.   Choose the best answer for the following sentence: Much as I enjoy his company, _________________ . Choose the best answer for the following sentence: If you ____________ about it, will you be able to answer?   Choose the best answer for the following sentence: “You're a really fast swimmer.” “When I was younger, I ____________ a mile in forty minutes.”   Choose the best answer for the following sentence: ________________ customers are softened up with free gifts before the sales talk.   Choose the best answer for the following sentence: ''Where have you been?'' ''I apologize ____________ being late but I missed the bus.'' Choose the best answer for the following sentence: This book is so long that I ___________________ .   Choose the best answer for the following sentence: ''Did you go to Hawaii for vacation?'' ''I _________________ to go, but I got sick at the last minute.''   Choose the best answer for the following sentence: ______________ can be quite a good start for babies to get acquainted to reading.   Choose the best answer for the following sentence: With the strong commitment of our Government, we will gain greater _____________ . Choose the best answer for the following sentence: Consult your senior if you ____________ to write the application letter to the university.   Choose the best answer for the following sentence: Many teenagers are not much ________________ in reading books, except for what they are made to read at school.   Choose the best answer for the following sentence: At last we came to _________ agreement that doing volunteer work would be a chance for us to train ourselves.   Choose the best answer for the following sentence: The majority of the TOEFL tests __________________ difficult.   Choose the best answer for the following sentence: I have made __________________ friends with many local young people when we are on the Green Summer every year.   Choose the best answer for the following sentence: “Do you think the performers will be on time?” ''I don’t know yet. __________.''   Choose the best answer for the following sentence: This time next week Mike ___________ for me at the station. Choose the best answer for the following sentence: He was happy. He __________ pass his driving test at the first attempt.   Choose the best answer for the following sentence: '' __________________ your tennis racket with you?'' ''Yes, I am going to show you  how much I __________________ since last summer. I ________________ tennis lessons now. Now it ____________________ for you to judge if I __________________ any progress.''   Choose the best answer for the following sentence: The boy learns hard in his ____________ to be the top in every exam, which will leave a good impression on his girlfriend.   Choose the best answer for the following sentence: This is _____________ interesting exhibition I’ve ever visited.   Choose the best answer for the following sentence: “I’m looking for someone to help me get my car out of the snow.” “I _________ be glad to help you.”   Choose the best answer for the following sentence: That's the businessman ___________ company is so successful. Choose the best answer for the following sentence: ___________ other boys of the same age who are crazy about computer games, my brother spends his free time experimenting in the lab.   Choose the best answer for the following sentence: A meeting held during the night is a _____________________________ .   Choose the best answer for the following sentence: As teenagers, we always _____ each other very well. We still understand each other now. Choose the best answer for the following sentence: Some signs _____________ that the house had once been a famous meeting place for people who liked playing card games. Choose the best answer for the following sentence: To become a novelist, you need to be _______________.   Choose the best answer for the following sentence: They sell all kinds of rubbish now, but ________. Choose the best answer for the following sentence: We were surprised at _______________________ going on a trip alone.   Choose the best answer for the following sentence: Sea Shepherd and other anti-whaling protesters have continually harassed the Japanese whaling fleet in an effort to ______________ with Tokyo's hunting season, during which it takes hundreds of minke whales in the Antarctic. Choose the best answer for the following sentence: A penalty shot is _______________ when a major foul is committed inside the 5-meter line.   Choose the best answer for the following sentence: If an insurance company refused to pay a claim, and the policy-holder prevailed in a lawsuit, then the insurance company would be ordered to pay what it owed (perhaps plus interest), and nothing more, even if the failure to pay caused additional _____________ to the policyholder. Choose the best answer for the following sentence: Everybody agrees that no more staff _______________. Choose the best answer for the following sentence: “How ______________ we are to hear that you got the scholarship!” “Thank you. It was really a surprise.”  

Thành viên đã làm bài (4)
phuong-nguyen dangkhoaest 451259649025364 1154877727986338
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.