Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: New Zealand _____________ 1,000 miles southeast of Australia.   Choose the best answer for the following sentence: The referee had no hesitation in awarding the visiting team a _____________.   Choose the best answer for the following sentence: It is a good book. I think it is interesting enough for you to _____________.   Choose the best answer for the following sentence: When the offense takes possession of the ball, the strategy is to _____________ the ball down the field of play and to score a goal.   Choose the best answer for the following sentence: They spent three months ____________ the Great Victoria Desert. Choose the best answer for the following sentence: This letter _______________, not handwritten.   Choose the best answer for the following sentence: Glasses for holding are __________________________. Choose the best answer for the following sentence: I agree. You ___________ apologize for not inviting him to your birthday party.   Choose the best answer for the following sentence: By the time it was bought by my aunt and uncle some two hundred years later it ___________ by a long list of different people expecting the price to be rather high. Choose the best answer for the following sentence: If Tony had come sooner, he could ___________ eaten dinner with us.   Choose the best answer for the following sentence: They _________________ tabie-tennis when their father comes back home. Choose the best answer for the following sentence: I’d rather ___________ in the field than ____________ home. Choose the best answer for the following sentence: He wants to know when the final decision ___________. The activities of the committee and their delays already ____________ about.   Choose the best answer for the following sentence: Alexis _____________________ next week.     Choose the best answer for the following sentence: Robert does not have _____________ Peter does. Choose the best answer for the following sentence: If there __________, the rice fields could have been more productive.   Choose the best answer for the following sentence: ___________ you open the window, please? It is so hot in here.   Choose the best answer for the following sentence: She waited _________________.   Choose the best answer for the following sentence: Weekend in my family is the time when mother and daughter cook meals whereas father and son _________ broken things around the house.   Choose the best answer for the following sentence: At present, I ___________  afford to go to the cinema twice a week. Choose the best answer for the following sentence: Joe seemed to be in good mood, _________ he snapped at me angrily when I asked him to join us.   Choose the best answer for the following sentence: The passenger wanted to know what country __________ from. Choose the best answer for the following sentence: There are some ___________ to this problem. Don’t worry. Choose the best answer for the following sentence: He often asks me about you. If you __________ to see him tonight, he ____________ delighted.   Choose the best answer for the following sentence: The bee will never bite you if you _____________ it.   Choose the best answer for the following sentence: Vietnam recommended archery, vovinam, billiards-snooker and canoeing _____________ official sports at the games.   Choose the best answer for the following sentence: Did you say that you _______________ here only three days ago?   Choose the best answer for the following sentence: She put her handbag down ___________________ and now she can’t find it. Choose the best answer for the following sentence: Tom was a loyal friend. ______________, I found him irritating at times. Choose the best answer for the following sentence: You _________ go to school today, it is Sunday.   Choose the best answer for the following sentence: The exam is coming, so I’m _______ a lot of study pressure. Choose the best answer for the following sentence: The village representative _______________ the villagers to repair roads and plant trees.   Choose the best answer for the following sentence: The next meeting ________________ in May.   Choose the best answer for the following sentence: If it _________ tomorrow, we may postpone going on a picnic.   Choose the best answer for the following sentence: Her ___________ was then terrible, and she could have hidden herself in a tomb. Choose the best answer for the following sentence: They were fortunate _________________ from the fire before the building collapsed. Choose the best answer for the following sentence: Trees won’t grow __________ there is enough water.   Choose the best answer for the following sentence: Son: "I have been familiar to the new learning environment." Father to Mother: "Our son said (that) he ___________ familiar to the new learning environment."   Choose the best answer for the following sentence: "Why do you look so tired?" - "Yes, I _____________ all night."   Choose the best answer for the following sentence: Their parents are concerned _________ their bad behaviours.  

Thành viên đã làm bài (4)
637303916609759 phuong-nguyen peter-kolev dangkhoaest
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.945
Thành viên mới nhất lam-hoai-nhuan
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.