Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Mercury _______________ at 357.23 degrees centigrade.    Choose the best answer for the following sentence: I'm afraid to say that you didn't come first in the examination. ___________, you did come second.   Choose the best answer for the following sentence: We _____________ there when our father died. Choose the best answer for the following sentence: Jessica said, "I may go to the city center after her training." Jessica said that she ____________ go to the city center after her training. Choose the best answer for the following sentence: I think the match _____________. Everybody’s gone into the stadium and you can hear them cheering.   Choose the best answer for the following sentence: I am not in favor of _______________ because scientists may want to play God. Choose the best answer for the following sentence: Can I bring a friend _______________ to the party?   Choose the best answer for the following sentence: The garden _______________. It has just started raining.   Choose the best answer for the following sentence: ___________________ is a sport in which two or more people perform complicated and carefully planned movements in water in time to music.   Choose the best answer for the following sentence: Social workers need to train in ___________  skills to improve their ability to create good relationships between themselves and other people.   Choose the best answer for the following sentence: It would be not only ___________, but absolutely cruel, to enlighten her.   Choose the best answer for the following sentence: Her father __________________ when she was a small girl.   Choose the best answer for the following sentence: If he __________ late, he would have caught his bus.   Choose the best answer for the following sentence: Would you please _____________?   Choose the best answer for the following sentence: The ring you found ___________ be returned to an old lady who had lost it.   Choose the best answer for the following sentence: We’ll give the message as soon as he ______________.  Choose the best answer for the following sentence: He failed the exam because of the time ____________. He couldn't finish half of it.   Choose the best answer for the following sentence: The film star's building stands in a _______________ position above the hill, therefore, it could be visible from very far.   Choose the best answer for the following sentence: In water polo game, only the goalie can hold the ball _____________ two hands.   Choose the best answer for the following sentence: If he ____________ the money, he wouldn’t be in prison now. Choose the best answer for the following sentence: This book _____________ to Peter. It is not mine.   Choose the best answer for the following sentence: Under the tree __________________ full of food.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ man among the guests is a basketball player.   Choose the best answer for the following sentence: ________________________ water in this glass is not good.   Choose the best answer for the following sentence: ____________________ , I do not consider this composition acceptable.   Choose the best answer for the following sentence: Whatever you do, I am by your side to give ____________.   Choose the best answer for the following sentence: To make their house stand out, they chose ________________ than their neighbors.   Choose the best answer for the following sentence: “Are you thinking about going to Nha Trang for the holidays?” '‘No, but if I ___________ the time. I would definitely go.”   Choose the best answer for the following sentence: “The longest fish in the contest was eighteen inches long.” “It ___________ by Peter.   Choose the best answer for the following sentence: Putting a man on the moon was one of our greatest _____________ that will be mentioned in history again and again.   Choose the best answer for the following sentence: We ___________ television if the license fee __________ again.   Choose the best answer for the following sentence: He was very sorry, but he was compelled to give me back my _____________ and ask me to leave the school.   Choose the best answer for the following sentence: My country __________ the pursuit of world peace.   Choose the best answer for the following sentence: A true friend will never _______________ whenever you are in difficulty and need his help.   Choose the best answer for the following sentence: He had to make a great ___________ so that his child could have a good education.   Choose the best answer for the following sentence: Daisy’s parents don’t let her go to late-night disco. She ___________ be at home at 9 o’clock in the evening.   Choose the best answer for the following sentence: If it __________ convenient, let’s go out for a drink tonight.   Choose the best answer for the following sentence: We wanted to see the action, but they made us get __________ .   Choose the best answer for the following sentence: ____________Santos meet David, he lost again.   Choose the best answer for the following sentence: People have hunted animals ___________ food, hides, and ivory.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.509
Thành viên mới nhất HaLamMin
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.