Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: He will have to stay in hospital. That’s what he __________.   Choose the best answer for the following sentence: “Did you go sailing last weekend?” “No. We would have gone ___________ nicer.” Choose the best answer for the following sentence: I finally finished ___________________ at 7 p.m. and served dinner.   Choose the best answer for the following sentence: As a result of the influence of these gatherings, one ______________ reported at the last annual meeting that ten families in his community had bought and paid for homes. Choose the best answer for the following sentence: I don't think ______________ knows ____________ about it. Choose the best answer for the following sentence: The room ___________ once a day.   Choose the best answer for the following sentence:  The referee’s ______________is the most important in any sport competition.   Choose the best answer for the following sentence: Camping is hard if you're not used to ____________________ on the ground.   Choose the best answer for the following sentence: It's much more convenient to take a _____________ and enjoy things that are carefully prepared for you. Choose the best answer for the following sentence: ____________ are exploring whether organ transplant drugs made by Roche and Novartis increase the risk of an often-fatal neurological disease.   Choose the best answer for the following sentence: There is a pool of shoe styles available on the market. Which style you choose is just a matter of ___________.   Choose the best answer for the following sentence: “Diana is a wonderful ballet dancer.” “She ______________ since she was four.”   Choose the best answer for the following sentence: If she _____________ him, she would be very happy.   Choose the best answer for the following sentence: Mammals have been in _____________ for many millions of years.   Choose the best answer for the following sentence: We must follow __________________________ .    Choose the best answer for the following sentence: In case you need any ____________, don't hesitate to call for mine.   Choose the best answer for the following sentence: __________________ shoes are always of various types.   Choose the best answer for the following sentence: If the hole in the ozone layer is bigger, we ____________ more risk of getting skin cancer.   Choose the best answer for the following sentence: He stopped ____________ Park Avenue.   Choose the best answer for the following sentence: "I didn’t go to class last night because my car broke down.” “You ____________ mine. I wasn’t using it.” Choose the best answer for the following sentence: The picture was still highly appreciated because it is a _____________ of the original picture.   Choose the best answer for the following sentence: By the time he arrives everything _____________.     Choose the best answer for the following sentence: _________________ is a sport in which you move along the surface of the sea or a lake on a long narrow board with a sail on it.   Choose the best answer for the following sentence: If I __________ English well, I ____________ the article long ago. Choose the best answer for the following sentence: People __________ the company employs are expected to sign a contract. Choose the best answer for the following sentence: ______________, so she’s struggling to make ends meet. Choose the best answer for the following sentence: This is just an ___________ meeting; you just need to dress casually.   Choose the best answer for the following sentence: “What a nice fire you have in your fireplace!" “During the winter I like my house _____________.''   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  coach                 chore                  chorus                 check Choose the best answer for the following sentence: If you as I told you, you in such predicament now.   Choose the best answer for the following sentence: If you had tried your best, you __________ the job. Choose the best answer for the following sentence: “How does Jane like her new car?” “She’s _____________ with it.”   Choose the best answer for the following sentence: Although it was snowy very hard, ____________. Choose the best answer for the following sentence: We can’t even walk in the storm. Let’s wait in the hallway where we’ll be ____________ the strong winds until things quiet down.   Choose the best answer for the following sentence: ______________, but we didn't believe him. Choose the best answer for the following sentence: The detective started his work by drawing a map showing the precise ______________ of the accident.   Choose the best answer for the following sentence: After you finish your work, you __________________ a break.   Choose the best answer for the following sentence: Everyone knows him; ___________________ know him.   Choose the best answer for the following sentence: “Are you going camping this weekend?” “Yes, but I have so much work to do that I ____________ stay home.”   Choose the best answer for the following sentence: “Do you have to buy this hat?” “No, I ____________. It isn’t necessary.”  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.961
Thành viên mới nhất ngoc-mai-ho
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.