Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: section           grammar           unsuccessful            demonstrate Choose a word that has different stress pattern: especial               celebration                 interaction              reinforcement Choose a word that has different stress pattern: convert              level             proper               second Choose a word that has different stress pattern: compulsory                      technology                         curriculum                         independent Choose a word that has different stress pattern: financial                 respectful                 percentage                marital  Choose a word that has different stress pattern: promise              expensive               constructive            original Choose a word that has different stress pattern: reserve          remind           result          realize Choose a word that has different stress pattern: champion            common                peaceful               respect Choose a word that has different stress pattern: conical                  sacrifice                 approval                   counterpart Choose a word that has different stress pattern: entire               neither              return            release Choose a word that has different stress pattern: champion           composer          research          machine Choose a word that has different stress pattern:  memorable              appreciate               embarrassing          apartment Choose a word that has different stress pattern: housework                 husband                 belief                 widespread Choose a word that has different stress pattern: summary               different                 physical                  decision Choose a word that has different stress pattern: integration             relationship                  population              transportation Choose a word that has different stress pattern: average            aquatic                  athletic               available Choose a word that has different stress pattern: dissolve                      guideline                           reform                           expand Choose a word that has different stress pattern: badminton                 excellent                    employee                  volleyball Choose a word that has different stress pattern: amount          mental         dependence          opinion Choose a word that has different stress pattern: renovate                    committee                    tomorrow                     proposal Choose a word that has different stress pattern: affect            collect             famous            without Choose a word that has different stress pattern: impress                   spirit                    complete                       success Choose a word that has different stress pattern: technical                 customer                 imagine                character Choose a word that has different stress pattern: commit                           major                              apart                              repeat Choose a word that has different stress pattern: achievement               communist              constantly               government Choose a word that has different stress pattern: increase           expand                martyr                 remote Choose a word that has different stress pattern: miraculous          accessible             technology             apprehension Choose a word that has different stress pattern: believe               marriage                response                 maintain Choose a word that has different stress pattern: representative                disadvantaged                 anniversary               enthusiastic Choose a word that has different stress pattern: legal                      allow                          control                        involve Choose a word that has different stress pattern: eventual              qualify               president           volleyball Choose a word that has different stress pattern: swallow                         knowledge                       comic                       digest Choose a word that has different stress pattern: champion            common              foremost              respect Choose a word that has different stress pattern: secure                       family                       mischievous                      confidence Choose a word that has different stress pattern: elephant                     mosquito                  urbanize                   benefit Choose a word that has different stress pattern: domestic              depression                disappear                    efficient Choose a word that has different stress pattern:  determine               cultural                 different                  attitude Choose a word that has different stress pattern: water                   football                     begin                  meter Choose a word that has different stress pattern: expect                      remove                       aspect                        predict Choose a word that has different stress pattern: advocate           specialize               improvement                poverty 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 323.508
Thành viên mới nhất Ngyenphat
Thành viên VIP mới nhất Thanhduy1010VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.