Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 2 - Bài số 8
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   insect                percent                  wetland                     extinct Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: beds            doors               students               plays Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   tells                 talks                stays            steals Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  feasible                 season                    east                       great Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: despite               beside                 friendship                  kind Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: humid                  hilly                  hacker                     heiress Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   pretty               get                send                 well Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   sacrificed            approached                   reformed                   clapped Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: digest                              survive                               reunite                                  unnoticed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: clown           cow            plow            tough Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: allow                tomorrow                slowly                  below Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: apologize                excited                    polite                    decision Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: major                standard                stagnant                  carry Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   beliefs                   cloths                 answers                  cups Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: choose               school                  good                       soon Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   mutual                universal                usual               survey Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    pleasure                    task                  firsthand                  special Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   literacy             sympathy             entry            beautify Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   research                 resent                 resemble               resist Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: measure                subsidies                 domestic                 hospital Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: promote                             product                           combine                         consume Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: personally                                 swallow                               sure                                terrorist Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: character              teacher                 chemist               technical Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: grew                      flew                           knew                        drew  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   through             cousin              wound             group Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: smoked                   called                   photographed                     based Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   child                   chill                   wild                   nice Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cosy              constancy               hostess              host Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   plough             might            enough               weight Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   table                lady                captain              labor Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: beard             near               beer             bear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: marriage                         oblige                    neighbour                     exchange Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: card                 reward                  farmer                      party Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: reason              son               busy               easy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: future                  mature                    pasture                 nature Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: storage           encourage              garage             shortage Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: danger             angel              anger             magic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: umbrella              union                 usage              university Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: reading                     easy                    pleasure                      please Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: accelerate                 accurate                      accountant                       accordance

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.962
Thành viên mới nhất kam-y
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.