Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: height                         weight                         rhinoceros                       livelihood Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: west               between                growth                  which Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pollute          cup           but            umbrella Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: fewer                    wonderful                     swallow                     chew Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   depth             with               smooth              breathe Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: master            ask            aspect              castle Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cheese              choice                chord               chunk Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: currency                     currently                          curriculum                    curry Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: though                 encourage                enough                  country Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: prohibit                     exhibit                     habit                    hunting Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: Africa               access                ache               man Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   failed             absorbed               solved              reached Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: loose             smooth               food                   flood Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: look                 blood                  good              foot Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: honor                  high                    host                  hold Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: apply               carefully                 entry                 discovery Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   bank           back             bark              baggy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: grown                own                 known               down Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: threaten                earth                   healthy                 breathe Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: fond            off               follow             honey Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   deadline              least                 easy                  eastern Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: title                         preccision                           rival                       reunite Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   choir                 chore                chemist               chorus Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sprint                 line                    divide                  ride Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: source                   resource                      course                   colour Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: soldier                        leader                        adopt                           wonder Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   off                of               safe               knife Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: competitor                     medal                 level                 development Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   submit                  study                     result                 discuss Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: neglect                          hesitation                            incredible                             expedition Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: climate                        expedition                       examine                     interpreter Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   disguise          bruise              cruise             suit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: dissolve                  passage                   discussing                  pessimist Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cheap                      reading                     least                  meant Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   cook            look              could             pound Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sprint                   mixture                   ridden                      White Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   role                 toll                roll               golf Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   over                  problem                       know                  low Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   tooth              breath              myth               with Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: turn                burn              curtain             bury

Thành viên đã làm bài (4)
thuy-dung 558478301345934 624774718025773 dangkhoaest
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.965
Thành viên mới nhất thuy-cam
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.