Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: stimulate             enthusiasm                unselfishness                universal Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   decided                  hatred               warned            sacred Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: equivalent              technique               question              quite Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: medicine               priority                  crisis                   primary Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   eight                height                   weight                 vein Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: promote                    total                         progress                       domestic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  comprise                  across                       hummock                    society Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: health               leader                  heavy                  measure Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: advice                  pick                   might                  kind Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   purple                thirsty                journey            there Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: report           access           section           respect Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   flame                  stagnant                      labour                     change Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: result                                 butcher                               mushroom                            lucky Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: mineral                quantity                 timber                particular Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: economy             industry                qualify                priority Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   thunder               prefer               grocer               louder Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: spirit              stimulate                maximum                 childish Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   camel                 sandy                   travel                    stable Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: though              enough                cough              rough Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: avoid                                     aspect                            admit                  apply Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: ghost              hostage               lost              frosty Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: filled               landed               suited             wicked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: president                            disaster                          prisoner                         researcher Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: right               private                communist               minority Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: any                 daddy                  cat                     chat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: structure                  subsidy                    number                       success Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: academic                 grade                    behave                     examination Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  shared                 helped                   asked                 laughed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: chew                        technology                         chemist                         Christmas Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: rubbish                  struggle                   tsunami                sculpture Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  bats                  kids                speaks                cliffs Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: appeal                 leader                    treatment                    healthy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: low             now              know            slow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  maximum                  jump                     summarize                     abrupt Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   humour               honest                 hotel                   hurry Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: complete             engine               heavy               many Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: card           car           apparent          part Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sometimes               gestures              interests                examples Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: desert                         slope                     eucalyptus                          horse Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: there             appear            wear              prepare

Thành viên đã làm bài (2)
thuy-dung hanhdm
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.192
Thành viên mới nhất beut0201
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.