Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  pressure            possible               message                progressive Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: come                 roll                comb               grow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    creature            creative              creamy            crease Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   apply             hobby            reply               supply Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: measles                tease                   please                measure Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: average                              teenager                           agency                         yesterday Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: society              geography                 dry                 sandy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: deal                  break                  peace                     southeast Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ask                 angry               bad                hat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: concerned                raised                developed                  maintained Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ache               orchestra                 charity              chorus Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: teaching             aching              children              such Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: great               bread              break              steak Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: style                   penalty                   prettỵ                  typical Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: outside               symbol                 survey               Asian Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: improve                       petrol                           common                       protect Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   leaf                deaf                of              wife Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: struggle               publish                compulsory                      curriculum Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   job                      chosen                       chop                      pot Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: finance                             Roman                              admit                             rural Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   sacred              decided              cooked            printed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   honorable            honesty              historic              heir Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: chorus              cherish              chaos              scholarship Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   promote               promise               proper               profit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: informality                    apologize                        compliment                     apoplectic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: happen                                 paper                             methane                          fatal Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: job             chosen               chop              pot Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: Riggits                 hummocks                  statistics                    scoreboards Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: university                                    certificate                        education                         veterinary Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   clear                  near                 bear                  hear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   export             method               provide               information Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: special                course                local              discover Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   item                   idiom                idle                ideal Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   breather               feather               heather              leather Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: basketball                   outstanding                           national                      ranking Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: crest                      stretch                          spinifex                        extend Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: same                     sure                         sound                         best Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   beloved                helped                 wicked              naked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: breathing                 ethane                  thank                     healthy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: teacher                 children                   chore                     school

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.855
Thành viên mới nhất hngocsuong
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.