Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  bride                  determine                  wiser                   idea Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: advocate                pioneer                  involvement                  philosopher Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cloth            clothe             with              without Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: representative               general                refreshment                celebrate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pub            club            climb            sob Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: wear                 ear                  hear                  near Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: tank                          enter                          fin                          found Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  medicine                     devote                    delegate                     crescent Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: follow                 show                 allow                slow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: boot              foot               shoot              soot Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: prefer          better           worker            teacher Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: question              expectation              investigation              occupation Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: average                  indicate               application               grade Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: apply             university                identity                 early Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: enjoys               feels                  takes                gives Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: ballet                         eject                        shot                       post Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   residential           refreshment                remote              remember Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: through                filthy                      farther                     thorough Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sacrificed                trusted               recorded                 acted Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   rise                measure              please               pause Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: design                       music                         usual                   reason Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   yellow                 follow                    allow                    slow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: energy                 region                    guess                      germ  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: caps                  meters                    swimmers                   lines Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: call                 cup                  coat               ceiling Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   chair             cheap              chemist             child Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   crisis                   exist                    primary                   fertile Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: trained                    proved                      impressed                      performed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: inact                  panda                       habitat                        danger Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   suit               seven                 sugar                sun Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: clapped               loved               raised              allowed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   stronger                longer               finger              singer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: compound               course                around                  hour Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: service                  survive                      despite                   wartime Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: climate               time              timber            climb       Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: wave                   pave                     engage                  average Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: world                   sports                          morning                       corporation Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: come                 comfort                   some                comb Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: family              limit                 activity               spirit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: appall                  washing                     water                     tallest

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.512
Thành viên mới nhất hayhayhoc
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.