Ghi nhớ bài học |

Đảo ngữ

Trong tiếng Anh, khi bạn muốn nhấn mạnh vào một chủ thể hoặc sự việc nào đó trong câu thì có một cách khá thông dụng đó là sử dụng câu đảo ngữ. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng của loại câu này.

Các loại câu đảo trong tiếng Anh:

1. Đảo ngữ với NO và NOT
No+ N + auxiliary+S+Verb(inf)
Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf)
Eg: No money shall I lend you from now on
= Not any money shall I lend you from now on

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..
Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever+ auxiliary+ S+ V
Never in mid-summer does it snow
Hardly ever does he speak in the public

3. Đảo ngữ với ONLY
Only oneonly later
only in this way
only in that way
only then + auxiliary+ S+ V
only after+ Nonly by V_ing/ N
only when+ clauseonly with+ N
only if+ clauseonly in adv of time/ place
Eg: Only one did i meet her
Only after all gest had gone home could we relax
Only when I understand her did I like her
Only by practising E every day can you speak it fluently

4. Đảo ngữ với các cụm từ có No
At no time
On no condition
On no account + auxiliary+ S+ N
Under/ in no circumstances
For no searsonIn no way
No longer
For no reason whall you play traunt
The money is not tobe paid under any circumstances
= Under no circumsstances is the money tobe paid
On no condition shall we accept their proposal

5. No sooner………. than…..Hardly/ Barely/ Scarely…….. When/ before
No sooner had I arrived home than the telephone rang
Hardly had she put up hẻ umbrella before the rain becam down in torrents

6. Đảo ngữ với Not only……. but……also…..
Not only + auxiliary + S + V but…. also………
Not only is he good at E but he also draw very well
Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly

7. Đảo ngữ với SO
So+ adj/ adv + auxiliary + S+V+ that clause
So dark is it that I can’t writeSo busy am I that I don’t have time to look after myself
So difficult was the exam that few student pass it
So attractive is she that many boys run after her

8. So+ adjective+ be+ N+ clause
So intelligent is that she can answer all questions in the interview

9. Đảo ngữ với until/ till+ clause/ adv of time+ auxiliary+ S+ V
I won’t come home till 10 o’clock
=Not until/ till o’clock that I will come home
= It is not until 10 o’clock that I will come
Ididn’t know that I had lost my key till I got home
= Not until/ till I got home did I know that I had lost my key

10. Đảo ngữ với No where+ Au+ S+V
No where in the VN is the cenery as beautiful as that in my country
No where do I feel as comfortable as I do at home
No where can you buy the goods as good as those in my country

11. Đảo ngữ với câu điều kiện
a, Câu đk loại 1: If clause = should+S+V
Should she come late she wil miss the train
should he lend me some money I will buy that houseb,
b, Câu đk loại 2:If clause= Were S +to V/ Were+S
If I were you I would work harder
=Were I you……..
If I knew her I would invite her to the party
= Were I to know her……..
c, Câu đk loại 3 : If clause = Had+S+PII
If my parents hadn’t encouraged me, I would have taken pass exam
= Had my parents not encouraged me………

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.961
Thành viên mới nhất ngoc-mai-ho
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.