Ghi nhớ bài học |

Liên từ

Liên từ trong tiếng Anh

Tiếng Anh cũng như tiếng Việt vậy, khi nói hay viết cũng có các liên từ. Sự xuất hiện của chúng làm cho các ý trong một câu, các câu văn trong một đoạn liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Vậy bạn đã biết gì về liên từ? Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về liên từ trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng sao cho đúng, hợp lý.

Liên từ trong tiếng Anh được chia làm ba loại:

 •          Liên từ kết hợp.
 •          Liên từ phụ thuộc.
 •          Tương liên từ.

1. Liên từ kết hợp: Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một loại, hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từdanh từ với danh từ …). Các liên từ kết hợp thường gặp là and, but, or, nor, for, yet, so,… Đặc điểm của liên từ kết hợp là khi dùng thì nó thường đứng giữa hai từ, cụm từ hoặc mệnh đề mà nó nối chúng với nhau. Khi nối hai mệnh đề thì thêm dấu phẩy vào trước liên từ.

Ví dụ:  Ann likes Adam, but he doesn’t like her.

            He is sick, so he can’t go to work.

2. Tương liên từ: Có nhiều liên từ mà chúng có khả năng đi kèm với nhau tạo thành một cặp liên từ, người đó gọi chúng là các cặp tương liên từ. Chúng được dùng để nối các cụm từ hoặc các mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp.  Các cặp tương liên từ thường gặp là: both ... and …(vừa…vừa…), not only . . . but also… (không chỉ…mà còn…), not . . . but, either . . . or (hoặc ..hoặc..), neither . . . nor (không….cũng không…), whether . . . or , as . . . as, no sooner…. than…(vừa mới….thì…),…

Ví dụ:

 •          He leans both English and France.
 •          I play not only football but also badminton.

3. Liên từ phụ thuộc: Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau – mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu.

Các liên từ phụ thuộc là và cách dùng:

FOR (được dùng như because): vì

Ví dụ: He will get the promotion, for (because) he works hard.

WHEREAS: nhưng ngược lại

Ví dụ: He learns hard whereas his friends don't.

Wise men love truth whereas fools avoid it.

WHILE: trong khi

Ví dụ: Don't sing while you work.

Don't talk while you eat.

BESIDES, MOREOVER: Ngoài ra, hơn thế nữa

Ví dụ: We have to study hard at school; besides, we must pay attention

to physical exercise.

He stole two watches; moreover, he broke the window.

SO: cách dùng gần như "for"

Ví dụ: He is a good teacher; so, he is very popular with students.

It rained very hard; so, we didn't go out that night.

HENCE: do đó, kể từ đây

Ví dụ: I had not money about me; hence I did not buy the book.

He came late; hence, he missed the first part of the lesson.

- Liên từ nối mệnh đề (như trạng ngữ):

a. Thời gian (Time):

AFTER: sau khi

Ví dụ: A man shoud take a little rest, after he has worked hard.

The ship was checked carefully after she had been built.

AS: ngay lúc đó

Ví dụ: He came her, as the clock struck six.

They left as the bell rang..

AS SOON AS: sớm 

Ví dụ: I will phone you as soon as I come home.

They will get married as soon as they finish university.

BEFORE: trước đó

Ví dụ: Don't count your chickens before they are hatchd.

He talks as if he were very wise. 

Ví dụ: He has been very weak, since he was taken sick.

AS LONG AS

Ví dụ: No one can harm us, as long as we remain friends.

I will lend you some money as long as you promise to pay me back.

UNTIL

Ví dụ: People do not know the value of health until they lose it.

WHEN

Ví dụ: When you visit this country, you should bring thick winter clothes.

WHILE

Ví dụ: Make hay while the sun shines.

Step while you dance.

b. Nơi chốn (Places):

WHERE

Ví dụ: The bed room is the best place where I do my homework.

WHEREVER

Ví dụ: His mother follows him wherever he goes.

I will go wherever to find a suitable job for me.

c. Thể cách (Manner):

AS

Ví dụ: Do as I told you to do.

AS IF

Ví dụ: He talks as if he knew everything about her.

He dances as if he were a professional dancer.

d. So sánh (Comparisons):

AS

Ví dụ: He is as tall as his brother.

This bag is as expensive as that one.

THAN

Ví dụ: She is more beautiful than her sister.

She looks fatter than his friend.

e. Lí do (Reasons):

AS

Ví dụ: As it rained very hard, we stopped they games.

BECAUSE

Ví dụ: We could not pass the test because we didn't learn hard.

I didn't meet her because she had left earlier.

SINCE

Ví dụ: I must go since she has telephoned three times.

f. Mục đích (Purposes):

THAT

Ví dụ: I work hard that I may succeed in life.

SO THAT

Ví dụ: We went very early so that we could catch the last bus.

IN ORDER THAT

Ví dụ: We learn French in order to study in France .

g. Điều kiện (Conditions) :

IF

Ví dụ: I will phone him if I have his phone number.

UNLESS (IF NOT)

Ví dụ: You will be late unless you set off now.

Unless you work hard, you will not pass the exam.

PROVIDED THAT

Ví dụ: I will pardon him provided that he acknowledge his fault.

You can enter the room provided that you have the ticket..

IN CASE

Ví dụ: You should take an umbrella in case it rains.

Please take a map with you in case (that) you may get lost.

h. Sự tương phản, trái ngược:

ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH

Ví dụ: Though/even though /although it rained hard, I went out with her.

AS

Ví dụ: Rich as he is, his isn't ever happy.

EVEN IF

Ví dụ: Even if my watch is right, we will be too late.

NOT WITH STANDING THAT

Ví dụ: He is poor not with standing that he works very hard.

 

 

 

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

 • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
 • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
 • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
 • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
 • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
 • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
 • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
 • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
 • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.