Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

tiếng anh 12
Reading
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:          I come from a family that values education. My grandma, born on the early side of the 1900 line, had four college (1)______, quite unusual for a woman of that era. My dad still tells the story about her trying to (2)________ visitors by displaying all four diplomas (Yale, Syracuse, Oberlin and Columbia) and then adding a tiny little certificate she got for completing a 6-week training course with the telephone company (3)_____ World War I.         My mom's side of the family did not have extensive educational backgrounds (4)_____, but most dedicated their working lives (5)______teaching children.         I do not have a large (6)_______ family, but most of them are teachers. My dad, the black sheep of the family, was only (7)_______ to speak at family reunions once he left the unseemly world of banking to become a corporate trainer.         So since my family values education (not in the snobby way, (8)________ in a way that ingrained the significance of learning in me from an early age), it was somewhat natural for me to gravitate in the same direction. (9)________ , during the early days of personal computers, while getting a B.S. in business, I was bitten by the technology bug (10)_______ left a permanent welt that drives me to this day. 1. A. certificates B. degrees C. bachelors D. licenses 2. A. pride B. amuse C. impress D. annoy 3. A. in B. at C. on D. during 4. A. themselves B. ourselves C. herself D. itself 5. A. for B. with C. to D. about 6. A. extend B. extensive C. extending D. extended 7. A. allowed B. let C. recommended D. suggested 8. A. so B. but C. and D. so that 9. A. Therefore B. Moreover C. However D. Still 10. A. who B. when C. where   D. which  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.488
Thành viên mới nhất huong-dan
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.