Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: ''Mary told me that you have a cottage on Lake Superior.'' ''Yes, we __________________ there since we first moved to Michigan.''   Choose the best answer for the following sentence: __________________ tells me you’ve got ___________________ bad news for me.   Choose the best answer for the following sentence: In some rural areas of the United States, health care _________ by only a small number of doctors, nurses, and other health professionals. It’s often more than they can handle.   Choose the best answer for the following sentence: He _____________ legal proceedings against the newspaper which approved of corporal punishment at school.   Choose the best answer for the following sentence: I was not ____________ to go to parties in the evening until I reached the age of eighteen.   Choose the best answer for the following sentence: If he had got half a mark more, he _____________ in the exam.   Choose the best answer for the following sentence: A book may be evaluated by a reader or professional writer to create a book ____________.   Choose the best answer for the following sentence: It was more than he could bear. He couldn’t bear it _____________.   Choose the best answer for the following sentence:  Criminal charges had been ______________ him but the matter was closed on his death.   Choose the best answer for the following sentence: I'll call you ________ about five o’clock. I need your help.   Choose the best answer for the following sentence: ______________, the athlete broke the world’s record with two attempts.   Choose the best answer for the following sentence: “Why is Tony in prison?” “He _____________ of robbery.” Choose the best answer for the following sentence: My brother had a lot of studying to do;_________________ . Choose the best answer for the following sentence: They prayed that their daughter ___________ be lucky again. Choose the best answer for the following sentence: All traffic laws ________________. Choose the best answer for the following sentence: The last decision ____________________.   Choose the best answer for the following sentence: Alan pretended not _________________ hurt when his younger sister bit him.   Choose the best answer for the following sentence: A ____________ is the story of a person’s life written by somebody else.   Choose the best answer for the following sentence: You ____________ leave the table once you have finished your meal and politely excused yourself.   Choose the best answer for the following sentence: The mouse family avoided __________________ by coming out only when the house was empty and the two cats were outside.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.626
Thành viên mới nhất Buithanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.