Bài tập tiếng anh ôn luyện theo Level

I- Special verbs  1. Auxiliary verbs (Helping verbs - Trợ động từ) BE (is / are / am / was / were / been) DO (does / did) HAVE (has / had) 2. Modal (Defective) verbs (Động từ hình thái - Động từ khuyết thiếu) CAN (COULD), MAY (MIGHT), SHALL (SHOULD), WILL (WOULD), MUST, NEED, DARE, USED (to), OUGHT (to) Necessity (cần thiết): must, have (got) to, needn’t and mustn’t Ex: I must go to school. Obligation (bắt buộc) and advice (khuyên bảo): should, ought to Ex: You should read this book. Permission (xin phép) : can, could, may might and be allowed Ex: You can walk on the grass here. Certainty (sự chắc chắn): will, must and can’t Ex: Nam must be Vietnamese. Probability (có lẽ): should and ought Ex: The rain should stop soon. Possibility (có thể): may, might, can and could Ex: The students may be in the library. Ability (khả năng): can, could and be able to Ex: Nam can swim in the river. Unreal situations: (tình huống không thật) : would Habits (thói quen): will, would and used to Challenge (thách thức) : dare 3. Modal verbs in the past Modals verbs + have + Past participle Ex: You should have worked harder. (Lẽ ra bạn nên học chăm hơn) Ex: Nam must have won the first lottery. (Hẳn Nam đã trúng sổ độc đắc) 4. Modal verbs a) No ending -S:  Ex: He speaks Chinese very well. b) Not followed by TO:  Ex: He wanted to go out last night.                                           Exc.: He ought to help his friends. c) Interrogative form:  Ex: Do you speak French well?                                     Ex: Have you been to Hanoi? d) Negative form: Ex: He didn’t go shopping last week. II - Ordinary verbs 1. Vordinary → (past & Past Participle) + ED 2. Vordinary in Negative & interrogative, we must use the auxiliary DO (DOES/DID) is.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.960
Thành viên mới nhất phuc-hoang
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.