Ghi nhớ bài học |
Bài kiểm tra 60 Phút số 6
Tiếng anh 11
Ngữ pháp cơ bản
Level 3 - Bài kiểm tra 60 Phút số 6
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: campground             discard              athlete             capture Choose the best answer for the following sentence: Jack got into trouble when he refused ____________ his briefcase for the customs officers.   Choose the best answer for the following sentence: One of the boys admitted _________________ the window.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: A British newspaper once offered a prize for the best definition of a friend. There were thousand of entries. The winning definition is “A friend is the one who comes in when the whole world has gone out.” Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Everyone expects that the strike will end soon.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ saw Tom go out, did they?   Choose the best answer for the following sentence: According to the ____________ of the contract, tenants must give six months notice if they intend to live in the area. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  stay                     manage                      may                        play Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He spends all his free time fishing.  Choose the best answer for the following sentence: I intend ____________________ this book by the end of March.    Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: All of us use energy every day, for transportation, cook, heating and cooling rooms, manufacturing, lighting, and entertainment. Choose a word that has different stress pattern: frequently                   popular                moreover                   dominant Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: most / people / prefer / spending / money / to / earning / it. Choose the best answer for the following sentence: I missed ___________ to him on the phone because I was so busy ___________ the dinner.    Choose the best answer for the following sentence: When Nick lived in Asia, he missed ____________  Christmas with his family   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / have / a dream / a tornado / come / our house     Choose the best answer for the following sentence: It is ____________ who I want to make friend with.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Neither of the three men knows her name. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  beauty                apply                 physical              entirely Choose a word that has different stress pattern: uncomfortable             conversation             embarrassing           experience Choose the best answer for the following sentence: He is _____________ everybody in my class likes him.   Choose a word that has different stress pattern: attend                 climate                  program                concert Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: certain websites / children / enjoy / cartoons / comics Choose a word that has different stress pattern: suspicion                  imagine                  celebrate                   important Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: blue                   prune                     bruise                   plum Choose the best answer for the following sentence: I didn’t expect _____________ the job.   Choose a word that has different stress pattern: favorite                    basketball                       vacation                   holiday Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: much / enjoy / football / they / hockey / very / playing / and     Choose a word that has different stress pattern: animal                    renewable                     develop                    improvement Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  controversial                 contestant            swimsuit               acts Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: arrives              purposes              structures               centuries Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: must / now / say /, / ''Happy Birthday'' / and / I   Choose a word that has different stress pattern: hotel             museum              commune              apartment Choose a word that has different stress pattern: ethnic                   refer                affect                   describe Choose the best answer for the following sentence: When I returned home after 20 years, everything ____________completely. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / clean the shells carefully / dry them / put them on a large shelf Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: glance                   hand                 navy                     master Choose a word that has different stress pattern: relative                  duplicate                  memory                    successful Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It’s possible that the teacher didn’t understand what I meant.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Expect unexpected things. Especially, with kids parties, it is almost a certain that things will not go exactly as you have planned.

Thành viên đã làm bài (4)
dangkhoaest phuong-nguyen 191701898167584 612057762460419
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.577
Thành viên mới nhất minh-ho
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.