Ghi nhớ bài học |
Bài kiểm tra 60 Phút số 5
Tiếng anh 11
Ngữ pháp cơ bản
Level 3 - Bài kiểm tra 60 Phút số 5
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: probably               animal               stimulate             effective Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My mother bought the food this morning. It is very fresh. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  relax                  chat                      famous                      calculation Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ancient               ceremony                century                   accident Choose the best answer for the following sentence: It wasn’t I who stole the jewels. You’ve made a ___________ mistake. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   killed              turned             crashed                waived Choose the best answer for the following sentence: Do you think your close friend should ___________ joy and sadness with you?   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I used my calculator; otherwise, I’d have taken longer. Choose a word that has different stress pattern: citizen                  collision                       delicious                      deposit Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The Statue of Zeus at Olympia was one of the Seven Wonder of the Ancient World. Choose the best answer for the following sentence: There is a ______________ for unemployment to rise in the summer.   Choose the best answer for the following sentence: He said that if he __________ me, he __________ working for Mr. Andrews.   Choose the best answer for the following sentence: Everybody found the talk _____________. Some students even fell asleep. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    guarantee           teen            keep              cheerful   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: houses/ situate / city centre / expensive / those / suburb. Choose the best answer for the following sentence: Yes. My most embarrassing experience happened some months ____________ .   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Walking in the rain gives him pleasure.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / invite / you / my birthday party / my house / 6 pm Choose the best answer for the following sentence: Last year I went to a party alone. I didn't know any people there except the host. I felt very ______________.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The man who name’s Hung gave you this letter. Choose the best answer for the following sentence: Have you told ____________ about the letter? Choose the best answer for the following sentence: Our office is equipped ______________ advanced technology. Choose the word whose stress is on the first syllable: respond                    model                  mistake                      object Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The rain is starting to let up a little.   Choose a word that has different stress pattern: dictionary                   competitive                    enthusiasm                   associate Choose the best answer for the following sentence: If you go on like this, you will end _____________________________ in prison.   Choose the best answer for the following sentence:     She _______ a sort of breakdown some years ago, and since then she ______ very shy.   Choose the best answer for the following sentence: True friendship will _____________ as long as our lives.   Choose the best answer for the following sentence: We're living in a house _____________ by green trees. Choose the best answer for the following sentence: My most ___________________________ moment was trying to introduce a woman whose name I couldn't remember. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Guangzhou is also the second city in China hosting the Asian Games after Beijing in 1990. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: A waitress served me. She was impolite and impatient. Choose the best answer for the following sentence: He believes that parents should be made ______________________________ responsible for their children’s behaviour.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Alfred Nobel invented dynamite. Choose the best answer for the following sentence: No one can prevent us ______________________ doing good things.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Thanks to your timely warning, we were aware of the danger. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I spent most of my time in the train read my favorite book. Choose the best answer for the following sentence: Do you _____________ volunteer work?   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: Think                  warmth                  triathlon                   together Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My sister cleans this room every day.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.577
Thành viên mới nhất minh-ho
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.