Ghi nhớ bài học |
Bài kiểm tra 60 Phút số 4
Tiếng anh 11
Ngữ pháp cơ bản
Level 3 - Bài kiểm tra 60 Phút số 4
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: ____________ attended the meeting last week, did they?   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I can't get into these trousers no more. They're far too small for me. Choose the best answer for the following sentence: The company is expected ____________ money this year.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: thank             them              thick                thoughtful Choose the best answer for the following sentence: ___________ the company offer the job, I’ll take it.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: She apologized and said that she won’t do it again. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The use of English ethnic dialects vary from region to region and social group to social group. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: This quarrel is likely to lead to a fight. Choose the best answer for the following sentence: Your genes ___________ your shape, size and so on. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I can say with personal experience that I would rather do any job than be jobless. Choose the best answer for the following sentence: The boy said that he hadn’t done ____________ wrong. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: More and more people are becoming addicted to the Internet and finding it difficult for them to stop using it. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: man / play / tennis / millionaire. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: John Rosamond Johnson he composed numerous songs, including "Lift Every Voice and Sing", for which his brother, James Weldon Johnson, wrote the words. Choose the best answer for the following sentence: The Great Pyramid was 147 metres high on a ____________ of 230 metres square.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We offer you a comprehension training in all aspects of the business. Choose the best answer for the following sentence: He should know how ____________ the film projector.   Choose the best answer for the following sentence: Daisy is so ____________. She only cares about herself, not about other people.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: do / you / have / a / best / friend / ? Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: goal              gondola                 guarantee                 generate Choose the best answer for the following sentence: ''____________ do you go to the post office, Nam?'' ''Twice a week Choose the best answer for the following sentence: The house __________ I live is very small. Choose the best answer for the following sentence: Beauty contests are very popular__________ teenagers in Venezuela.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Because of the rain, we weren't able to spend much the day on the beach. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  pageant                peak                 each             dream Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Millions of living animals are shipped around the world each year. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The tenth graders / help / decorate the stage / the eleventh graders / be in charge of / distribute tickets / the twelfth graders / keep public security Choose the best answer for the following sentence: People use ___________ to run machines, heat and cool their home. Choose the best answer for the following sentence: I think it is a/an _______________ way to help them to read and write.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: According to a new study, every 3 months the rate of Internet use increases by 25%, that is substantial. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He / accused / of / cheated / having / was / in / his / final / exam / last / week /. Choose a word that has different stress pattern: infinite             potential               energy              plentiful Choose the best answer for the following sentence: They did not let us _____________ the lecture because we had not got a member card.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The last time I visited the museum was a year ago.     Choose the best answer for the following sentence: Jenny is ______________ on holiday for a week. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: There is not distance too far between friends, for friendship gives wings to the heart. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Friends share with each other important things that they do not share with other. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: A small international team of musician volunteers who organized private concert for the children in the National Pediatric Hospital. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  contain              mountain                 again                  explain Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Entertainment is an activity designing to give people pleasure or relaxation.

Thành viên đã làm bài (4)
phuong-nguyen 191701898167584 dangkhoaest 612057762460419
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.