Ghi nhớ bài học |
Bài kiểm tra 60 Phút số 3
Tiếng anh 11
Ngữ pháp cơ bản
Level 3 - Bài kiểm tra 60 Phút số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: celebrate                   refreshment                        restaurant                     relative Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Accident / look / serious / but /fortunate / injure   Choose the best answer for the following sentence: I haven't seen you for ______________ . How are things? Choose the best answer for the following sentence: There is a birthday cake _____________ seven candles on the table.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: He denied to open the letter and I believed him.  Choose the word whose stress is on the second syllable: remote                  motive                       justice                     mountain Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He spent all his money. He even borrowed some from me. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We ordered wine, not beer. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We rely on energy to make our lives comfortable, productive but also enjoyable. Choose the best answer for the following sentence: Sun-Young avoids ________________ underwear at the thrift store. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: police / asking / man / house / break into / last night. Choose the best answer for the following sentence: Jim is a kind of person ____________ whom one can talk about anything.    Choose a word that has different stress pattern: benefit                 principle                 incapable                 constancy Choose the best answer for the following sentence: I don't know the reason _____________ she hasn't talked to me recently. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I hired a car. It broke down. Choose a word that has different stress pattern: invent                  device                     perform                     postal Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: place / Manila / took / Philippines / the 2nd Asian Games / in / from May 1 to May 9, 1954 Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is said that Tom married a girl whose father is a millionaire two years ago. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sun             sure              success            sort Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She is very shy; that’s why she doesn't enjoy parties.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: happens            understands              stops               gives Choose the best answer for the following sentence: He ___________ on seeing the manager of the hotel.   Choose the best answer for the following sentence: _____________ Julia ______________ her sister are going to the party.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The ladder which I was standing began to slip. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: representative              general             refreshment             celebrate Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The small pool designed for use by young children is going to be reopened. Choose the best answer for the following sentence: I would never borrow money from ____________ . Choose a word that has different stress pattern: extinct             decrease               affect                influence Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The rain began to fall during my walk in the country.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: There are wide varieties of American dialects, some of that appear to be diverging markedly from others. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: policeman / William / live / next door. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: That is the man whom they were talking about in the office today. Choose the best answer for the following sentence: David, ______________ works in the central post office, is my best friend. Choose the best answer for the following sentence: She ______________________ to get her breath back and then carried on jogging.    Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You can send the report by fax or you can send it by email. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We were best friends in high school, but we lost touch while we were studying at university.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Where did you stayed in Paris? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I didn ’t expect them to invite me to the reception. Choose the best answer for the following sentence: One theory suggests that _______________ were used to build the pyramid.   Choose the best answer for the following sentence: _________ is the process of something becoming worse or weaker, or being made worse or weaker.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.966
Thành viên mới nhất bui-thi-viet-trinh-fpl-hn
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.