Ghi nhớ bài học |
Bài kiểm tra 60 Phút số 2
Tiếng anh 11
Ngữ pháp cơ bản
Level 3 - Bài kiểm tra 60 Phút số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  represent                 receive               respect              repeat Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The teenager should have phoned his parents earlier.   Choose the best answer for the following sentence: He was the first _____________ the fire. Choose the best answer for the following sentence: There are two public libraries in the city, but _____________ of them is located close to the place where I live. Choose the best answer for the following sentence: People said that the pharaoh Khufu was ______________ inside the pyramid.   Choose the best answer for the following sentence: She looked at me with admiration, ____________.   Choose the best answer for the following sentence: I didn't want to meet Paul so when he entered the room I _______________.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / invite / some of our former classmates / we / not see / our graduation Choose a word that has different stress pattern: dedicate              belong              enlist            impress Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: them / all / of / promised / to / come / my / to / house /. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Zoos in New Orleans have become biological parks where animals roams free and people watch from across a moat. Choose the best answer for the following sentence: We were _______________ of buying a house in the suburb.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: At present, it is estimated that coal accounts for 12 percent of Vietnam’s electricity generation; although, some expect that this figure will rise to 25 percent in the future. Choose the best answer for the following sentence:  He’s always been very ________________ to me.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She is wearing a nice dress. Her husband presented it to her on their 10th wedding anniversary. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  health                    think                       toothache                       other Choose the best answer for the following sentence: Nowadays we ____________ how important television ______________for our knowledge about the world.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The film was so boring that we left in the interval.   Choose a word that has different stress pattern: firework                  resource                 sponsor                  gradual Choose the best answer for the following sentence: You ___________ life much easier if you smile more often. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: plastic / three / of / bottles / tent / tons / aluminum / poles / ladders / oxygen / empty / and / cans / also / cleared / were Choose the best answer for the following sentence: You can only drive if you’ve got a ____________ license. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: strange              splash              snack              stand Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The music was composed by Trinh Cong Son. We enjoy listening to it. Choose the best answer for the following sentence: We don't want anybody __________ that we are here   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The news are on TV soon. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: It was we that the guide showed round the ancient town. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: low                power                  allow                however Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: contained            attracted                succeeded              implemented Choose a word that has different stress pattern: prosperous                      capital                       industrial                 history Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: most               host                 lost               frost Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Mobile phone subscriptions now outnumber fixed-line one in many markets. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My teachers congratulated me for my success. Choose the best answer for the following sentence: There __________ a lot of fruit and drinks at the party yesterday. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / admitted / too / fast / drive / through / the / town /. Choose a word that has different stress pattern: center                  mislead                  culture                   music Choose a word that has different stress pattern: sympathy                  experience                      anyone                   orphanage Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   knows                  develops                     liters                  spends Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If a dog is small, it is likely to bark. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  architect                 orchard                  school               chemical

Thành viên đã làm bài (3)
phuong-nguyen 612057762460419 maiquynhhihi
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.249
Thành viên mới nhất nguyen-thi-chien
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.