Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 11
Ngữ pháp cơ bản
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: he / twenty   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: picture                    future                     nature                  mature Choose the best answer for the following sentence: The Great Wall of China _______________ for about 6,000 km from east to west.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: Asian                       success                 athletes                      sport Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The industry it provides entertainment is called the entertainment industry. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Can you show me the camera over there, please? Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   depth             with              smooth                    bathe Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: stream             spread              heat            teach Choose the best answer for the following sentence: ______________ speak two foreign languages, aren’t you?   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Nutritionists believe what diet affects how one feels physically and emotionally. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: made / her / successful / what / ? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: John doesn't work for IBM. Tim doesn't work for IBM. Choose the best answer for the following sentence: I supposed there was something wrong __________________________ our plan.     Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: In my experience, very intelligent people must still make terrible mistakes. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: He got married with a Pole last year. Choose the best answer for the following sentence: Do you think that if you bring __________ to others, you are also a happy person?   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They say that the world's population reached over 6.70 billion in February 2008. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: In Chile, the first date chosen to celebrate Teachers’ Day was December 10, 1974. Choose the word whose stress is on the second syllable: network                  event                     entry                     teenage  Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I tried to drink the coffee, but it was too strong.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.175
Thành viên mới nhất ng-phuong-thao
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.