Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 11
Ngữ pháp cơ bản
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: lazy            confess                friendship                  soccer Choose the best answer for the following sentence: The contestant hit the target with _____________ great accuracy.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / remind / me / turn / off / lights / before / go / out /. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   burn             turn           curl             during Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: leaves              pitches           ranges              places Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: naked                       knocked                      walked                       talked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   received             called                stored                routed  Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My advice to you is to take more exercise and eat less.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The schoolyard is too small to play volleyball in. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The man told his girl friend that he would be very upset if she refused go there with him. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We study hard in high school in order to entrance a good university. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They made her train eight hours a day. Choose the best answer for the following sentence: If you want to buy a new car, you should choose an ___________car to run. It can save your money. Choose the best answer for the following sentence: I ________ him these details, so he __________ some research on his own.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   economic                   equal                    ethic                       evening Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: half                tall                bath             start Choose the best answer for the following sentence: In the part of the city __________ I live, nothing interesting ever happens. Choose a word that has different stress pattern: embarrass                  memory                     imagine                        exciting Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cook             look              would          bound Choose the best answer for the following sentence: To win the contest, you must complete five activities ___________.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.944
Thành viên mới nhất huong-tran
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.